Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Legislatíva a dokumenty

Neplatné / zrušené predpisy

Príkaz riaditeľa o opatreniach v súvislosti s výskytom a šírením COVID-19 pre zamestnancov
PR 8/2020 - od 9.9.2020 do 25.9.2020
Príkaz bol nahradený príkazom 10/2020