Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Organizačný poriadok

VP č. 3/2021

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 1/2021 Organizačný poriadok VM Ľ. Štúra - Mlyny UK  

Predpis je platný od 29. 10. 2021 a účinný od 01. 12. 2021.

Prílohy:

VP č. 2/2021

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2021 Organizačný poriadok VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Predpis je platný od 24. 06. 2021 a účinný od 01. 07. 2021.

Prílohy:

VP č. 1/2021

Organizačný poriadok VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 2/2020.

Predpis je účinný od 01. 02. 2021.

Prílohy:

Neplatné/zrušené predpisy

VP č. 2/2020

Organizačný poriadok VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 1/2021.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP 2017.

Predpis je účinný od 01. 05. 2020.

Prílohy:

VP 2017

Organizačný poriadok VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 2/2020.

Predpis je účinný od 01. 10. 2017.

Prílohy: