Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Smernice riaditeľa VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

VP č. 6/2020

Smernica riaditeľa, ktorou sa upravuje proces prípravy vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny

Predpis je platný a účinný od 17. 12. 2020.

VP č. 4/2020

Smernica riaditeľa o stanovení pravidiel a podmienok na prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet

Predpis je platný a účinný od 30. 10. 2020.

VP č. 3/2020

Smernica riaditeľa o nápisových pečiatkach Univerzity Komenského v Bratislave používaných vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny

Predpis je platný a účinný od 30. 10. 2020.