Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Projekty

Komunitné záhrady Mlyny

VM Mlyny na základe výsledkov hlasovania v rámci Participatívneho rozpočtu pre projekt pod názvom „Komunitné záhrady Mlyny“ získal plnú finančnú podporu Bratislavského Samosprávneho Kraja.

Projekt Komunitné záhrady Mlyny má za cieľ svojou filozofiou od prvotnej výsadby až po kontinuálnu starostlivosť, spojenou s finálnym zberom ovocia ako výsledkom zodpovednej

práce a opatery o každý jeden strom, inšpirovať študentov k zmysluplnému vyplneniu voľného času a budovania úcty k živej prírode so sladkým, alebo chrumkavým koncom v podobe šťavnatých marhúľ, čerešní, hrušiek, či jedlých gaštanov a lieskovcov.

 

Výsadba bude prebiehať za účasti kompetentného zamestnanca VM Mlyny, pričom VM Mlyny po výsadbe zabezpečí stály prístup k vode pre účely zalievania drevín a zároveň aj zapožičia nevyhnutné náradie potrebné pre ošetrovanie drevín.

 

Ak sa vám páči idea zámeru tohto projektu a patríte medzi tých ľudí, ktorých baví práca v záhrade a starostlivosť o životné prostredie a viete si predstaviť, že by ste počas svojho štúdia a pobytu na tomto internáte venovali trochu svojho času starostlivosťou o ovocný strom, ktorého plody môžete aj hrdo oberať, ozvite sa nám.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Participatívny rozpočet BSK 2018.

 

rozhodni-bsk.sk

Workout Space Mlyny

 

VM Mlyny v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje v mesiaci september 2017 odovzdanie projektu pod názvom Workout Space Mlyny, ktorý sa nachádza v blízkosti tenisového kurtu medzi objektom VB a internátom Mladosť. Cieľom VM Mlyny je v spolupráci so svojimi partnermi pokračovať v realizácii rôznych projektov zameraných na športovo – spoločenské vyžitie mladých ľudí ubytovaných v Mlynskej Doline.

Pamätný park - Aj tu máš svoje korene

Momentálne pripravujeme výsadbu ďalších stromov. 
Na tejto stránke Vás budeme informovať o pokrokoch na tomto projekte. Tešíme sa na Vás.

Tento projekt má za úlohu vytvoriť VM Mlyny, ako pamätné miesto pre odchádzajúcich ubytovaných študentov, ktorí chcú po sebe niečo hodnotné.

Hlavnou filozofiou projektu je, aby ste sa vy ako ubytovaní stotožnili s myšlienkou, že toto miesto bolo niekedy vašim druhým domovom, aj keď prechodným, ale vo vašom živote zohrávajúcim pomerne dôležitú úlohu. Projekt takéhoto charakteru a jeho reálna implementácia by priniesla neoceniteľný význam pre filozofiu Mlynov ísť tzv. „Green“ cestou, vytváraním pekných parkov a taktiež aj dlhodobej spätosti ubytovaných študentov so svojim stromom, ktorý môžu s odstupom času obdivovať aj vaše deti, možno budúci ubytovaní.

Projekt zároveň prináša neoceniteľne vyššiu a dlhodobú hodnotu než je maľovanie, alebo sprejovanie vášho mena a získaného titulu po chodníkoch v okolí internátov, ktoré v krátkom čase stratia svoju podobu.

Ako na to?

Stačí si vybrať zo zoznamu odporúčaných stromov v požadovanej výške min. od 100 cm a zabezpečiť jeho kúpu, vrátane balenia výživového substrátu, alebo zeminy (podľa odporučenia predajcu) pre zásyp do miesta sadenia stromu. Náklady spojené s kúpou stromčeka sú výlučne v kompetencii študentov, pričom odporúčame kupovať od overených predajcov – pestovateľov, prostredníctvom rôznych webových stránok. Na kúpu sa môžete poskladať viacerí, pričom váš strom bude niesť mená všetkých, ktorí prispeli a zároveň je možné uviesť aj názov fakulty, či iné údaje, ktoré sú pre vás dôležité. Váš strom bude číselne označený a následne všetky sprievodné údaje prenesené do mapky na webovej stránke VM Mlyny bez potreby osobitného označovania tabuľkami a pod.

Výsadba sa bude sústrediť prioritne v kopci pod blokom ADT (viď obrázok). Okrem odbornej výsadby stromu, VM Mlyny zabezpečí aj pravidelnú zálievku stromu až do plnej aklimatizácie stromu.  Uvedený zoznam spĺňa predpoklady dodržania koncepcie kultúry výsadby, ale zároveň aj rôznorodosti  novovznikajúceho parku.

Zoznam odporúčaných drevín:

-          Buk lesný (Atropunicea)

-          Buk lesný (Dawyck Gold)

-          Dub biely

-          Dub červený

-          Dub letný

-          Ginko dvojlaločné (Tremonia Fastigiata)

-          Javor červený

-          Javor ohnivý (Acer Ginnala)

-          Javor jasenolistý

-          Lieska obyčajná

-          Lieska turecká

-          Lipa turecká

-          Lipa veľkolistá

-          Lipa striebristá (Brabant)

-          Lipa malolistá

-          Platan javorolistý