Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Projekty

Pamätný park - Aj tu máš svoje korene

Vzhľadom na prípravu nového konceptu daného projektu, výsadbu ďalších stromov tento rok neposkytujeme.

O ďalšom postupe na tomto projekte vás budeme informovať na našej webovej stránke.

Ďakujeme za pochopenie.

Workout Space Mlyny

 

VM Mlyny v spolupráci so svojimi partnermi v roku 2017 zrealizoval projekt pod názvom Workout Space Mlyny, ktorý sa nachádza v blízkosti tenisového kurtu medzi objektom VB Štúrak a internátom Mladosť. Cieľom VM Mlyny je v spolupráci so svojimi partnermi pokračovať v realizácii rôznych projektov zameraných na športovo – spoločenské vyžitie mladých ľudí ubytovaných v Mlynskej Doline.