Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Voľné pracovné miesta

Referent správy majetku

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

 Referent správy majetku

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 - Komplexne zabezpečuje správu a evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku     UK v správe VM Ľ. Štúra - Mlyny UK,

- vedie evidenciu hospodárskych prostriedkov (majetku),

- presuny a prevody majetku,

- vyraďovanie prebytočných a neupotrebiteľných hospodárskych prostriedkov,

- na základe výpisov z katastra nehnuteľnosti aktualizuje evidenciu pozemkov UK,

- eviduje prírastky a úbytky majetku,

- eviduje investičný hmotný a nehmotný majetok, zaraďuje ho do príslušných účtovných tried podľa zákona o účtovníctve a odpisových skupín,

- zabezpečuje podklady pre vyradenie nepotrebného majetku,

- vypracúva vyraďovacie protokoly a zabezpečuje ekologickú likvidáciu majetku

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 5 dní platenej dovolenky navyše
 • Denne len 7,5 hodín práce oproti štandardným 8 hodinám
 • Stabilné zamestnanie na hlavný pracovný pomer
 • Pravidelná mzda, istota výplaty mzdy do 12. dňa v mesiaci
 • Stravovanie na pracovisku
 • Príspevok na III. pilier DDS
 • Finančná odmena pri pracovných výročiach
 • Možnosť jazykového vzdelávania

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

Stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

Ekonomické

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Prax v správe majetku aspoň rok
Prax v sape vítaná

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor 

Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt:

Jana Hardoňová

jana.hardonovauniba.sk 

Referent verejného obstarávania

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Náplň (druh) práce

- Vykonávanie verejného obstarávania a výkon činností spojených s verejným  obstarávaním,
- výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania,
- predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní,
- príprava zadaných jednotlivých zákaziek.

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

 

Kontakt: jana.hardonovauniba.sk 

Sklenár

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Náplň (druh) práce

- Vykonáva jednoduché údržbárske práce,
- zasklieva bežné konštrukcie (sklenené výplne okien a dverí),
- vykonáva rezanie, brúsenie, demontáž, montáž skiel a zrkadiel,
- osádza okná a dvere.

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie


Kontakt: michal.zorvanuniba.sk

Pracovník správy a evidencie majetku (inventarista)

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Náplň (druh) práce

- Vykonáva fyzickú kontrolu inventáru v ubytovacích a prevádzkových priestoroch,
- kontroluje hygienu a technický stav izieb, social. zariadení, chodieb, balkónov,
- prijíma inventár, skladuje inventár a vydáva inventár,
- vedie evidenciu skladovaného drobného dlhodobého hmotného majetku inventáru v príručných skladoch a hmotne zaň zodpovedá,
- zabezpečuje dopĺňanie inventáru na izbách,
- vyhotovuje inventárne zoznamy.

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Cudzie jazyky:

 • anglický - elementárna: A1 a A2
 • anglický jazyk nie je podmienkou, je však výhodou

 
Kontakt: vojtech.olahuniba.sk