Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Voľné pracovné miesta

Vedúci prevádzkového úseku

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava v zastúpení Ing. Petrom Petrom, riaditeľom v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta:

 Vedúci prevádzkového úseku

Predpoklady výkonu práce:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

- prax na riadiacej pozícii,

- skúsenosti s predajom,

- občianska a morálna bezúhonnosť,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K základnej zložke mzdy (tarifný plat) bude prirátaná ešte ďalšia zložka mzdy podľa skúseností, schopnosti, spokojnosti s vykonanou prácou.


Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný deň nástupu na Univerzite Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny: 01. 02. 2020

Prihlášky do výberového konania posielajte do 18. 12. 2019 spolu so životopisom, dokladmi o vzdelaní a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace zasielajte na adresu:

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK

Odborný referát ľudských zdrojov

Staré grunty 36

841 04 Bratislava

 

Forma výberového konania: pohovor 

Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: jana.hardonovauniba.sk 

Vedúci ekonomického úseku

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava v zastúpení Ing. Petrom Petrom, riaditeľom v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta:

Vedúci ekonomického úseku

Predpoklady výkonu práce:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania,

- prax na riadiacej pozícii,

- skúsenosti z ekonomickej oblasti (účtovníctvo, rozpočtovanie),

- občianska a morálna bezúhonnosť,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.


Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K základnej zložke mzdy (tarifný plat) bude prirátaná ešte ďalšia zložka mzdy podľa skúseností, schopnosti, spokojnosti s vykonanou prácou.

 

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný deň nástupu na Univerzite Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny: 01. 02. 2020

Prihlášky do výberového konania posielajte do 18. 12. 2019 spolu so životopisom, dokladmi o vzdelaní a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace zasielajte na adresu:

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK

Odborný referát ľudských zdrojov

Staré grunty 36

841 04 Bratislava

 

Forma výberového konania: pohovor 

Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: jana.hardonovauniba.sk 

Vedúci úseku personálneho, vnútornej správy a vonkajších vzťahov

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava v zastúpení Ing. Petrom Petrom, riaditeľom v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta:

Vedúci úseku personálneho, vnútornej správy a vonkajších vzťahov

Predpoklady výkonu práce:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa právnického zamerania,

- prax na riadiacej pozícii,

- skúsenosti z oblasti personalistiky,

- občianska a morálna bezúhonnosť.

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu


Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K základnej zložke mzdy (tarifný plat) bude prirátaná ešte ďalšia zložka mzdy podľa skúseností, schopnosti, spokojnosti s vykonanou prácou.

 

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný deň nástupu na Univerzite Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny: 01. 02. 2020

Prihlášky do výberového konania posielajte do 18. 12. 2019 spolu so životopisom, dokladmi o vzdelaní a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace zasielajte na adresu:

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK

Odborný referát ľudských zdrojov

Staré grunty 36

841 04 Bratislava


Forma výberového konania: pohovor
 

Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: jana.hardonovauniba.sk 

Vrátnik, informátor

Informácie o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce
- Kontrola vstupov do objektu.

Pracovné podmienky

  • Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim
  • Nočná práca: áno

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA 

- bezúhonnosť, resp. výpis z registra trestov,
- zdravotná spôsobilosť na prácu v noci,
- príjemné vystupovanie.

Kontakt: jakub.janakuniba.sk

Sklenár

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Náplň (druh) práce

- Vykonáva jednoduché údržbárske práce,
- zasklieva bežné konštrukcie (sklenené výplne okien a dverí),
- vykonáva rezanie, brúsenie, demontáž, montáž skiel a zrkadiel,
- osádza okná a dvere.

Pracovné podmienky

  • Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
  • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie


Kontakt: michal.zorvanuniba.sk

Pracovník správy a evidencie majetku (inventarista)

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Náplň (druh) práce

- Vykonáva fyzickú kontrolu inventáru v ubytovacích a prevádzkových priestoroch,
- kontroluje hygienu a technický stav izieb, social. zariadení, chodieb, balkónov,
- prijíma inventár, skladuje inventár a vydáva inventár,
- vedie evidenciu skladovaného drobného dlhodobého hmotného majetku inventáru v príručných skladoch a hmotne zaň zodpovedá,
- zabezpečuje dopĺňanie inventáru na izbách,
- vyhotovuje inventárne zoznamy.

Pracovné podmienky

  • Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
  • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Cudzie jazyky:

  • anglický - elementárna: A1 a A2
  • anglický jazyk nie je podmienkou, je však výhodou

 
Kontakt: vojtech.olahuniba.sk