Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Voľné pracovné miesta

Stavebný technik/projektant – TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Tvorba technických výkresov a projektovej dokumentácie pre rekonštrukcie, opravy a udržiavacie práce pre realizáciu malých a stredných stavieb, návrh konštrukčných riešení a materiálového vybavenia na realizáciu jednotlivých stavebných úkonov.
 • Kontrola a tvorba výkazov výmer, výpisu prvkov a materiálov, špecifikácia prác a materiálov, tvorba a kontrola predkladaných rozpočtov pre realizáciu udržiavacích a stavebných prác.
 • Kontrola a koordinácia projektov väčších investičných zámerov zhotovovaných externými dodávateľmi, štúdium a kontrola navrhovaných riešení, správnosti výkazu výmer s projektovou dokumentáciou a požiadavkami investora, kontrola ponukových rozpočtov a vyhodnocovanie cenových ponúk.
 • Výkon technického dozoru na stavbe, kontrolná činnosť nad priebehom udržiavacích/stavebných prác realizovanú zhotoviteľom.
 • Kontrola súpisov vykonaných prác so skutočnou realizáciou a fakturovaných položiek.
 • Zakresľovanie skutkového stavu budov.

 

Pracovné skúsenosti

preukázateľné skúsenosti s prácou v ACAD

tvorba výkazov výmer, rozpočtov, tvorba PD, špecifikácia materiálov

schopnosť pracovať samostatne aj v tíme

schopnosť organizovania a plánovania práce

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

samostatnosť, zodpovednosť, lojálnosť, precíznosť, presnosť, flexibilita, chuť ďalej sa vzdelávať

technické a analytické myslenie

zameranie na výsledky so zmyslom pre detail

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa – stavebná fakulta
vysokoškolské II. stupňa – stavebná fakulta

prax min. 3 roky v oblasti projektovanie

 

Počítačové znalosti – používateľ

AutoCAD – pokročilý

Adobe Photoshop – výhodou

Microsoft Outlook – mierne pokročilý

Microsoft Word – mierne pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý

Revit - výhodou

CENKROS - výhodou


Administratívne a ekonomické znalosti

Hospodárska korešpondencia - mierne pokročilý

Zašlite nám prosím svoj životopis spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku na emailovú adresu sona.dubosovauniba.sk
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Stavebný technik/ kreslič/ projektant začiatočník – brigádnik

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Tvorba technických výkresov a projektovej dokumentácie pre rekonštrukcie, opravy a udržiavacie práce pre realizáciu malých a stredných stavieb, návrh konštrukčných riešení a materiálového vybavenia na realizáciu jednotlivých stavebných úkonov.
 • Kontrola a tvorba výkazov výmer, výpisu prvkov a materiálov, špecifikácia prác a materiálov, tvorba a kontrola predkladaných rozpočtov pre realizáciu udržiavacích a stavebných prác.
 • Kontrola a koordinácia projektov väčších investičných zámerov zhotovovaných externými dodávateľmi, štúdium a kontrola navrhovaných riešení, správnosti výkazu výmer s projektovou dokumentáciou a požiadavkami investora, kontrola ponukových rozpočtov a vyhodnocovanie cenových ponúk.
 • Výkon technického dozoru na stavbe, kontrolná činnosť nad priebehom udržiavacích/stavebných prác realizovanú zhotoviteľom.
 • Kontrola súpisov vykonaných prác so skutočnou realizáciou a fakturovaných položiek.
 • Zakresľovanie skutkového stavu budov.

 

Pracovné skúsenosti

preukázateľné skúsenosti s prácou v ACAD

tvorba výkazov výmer, rozpočtov, tvorba PD, špecifikácia materiálov

schopnosť pracovať samostatne aj v tíme

schopnosť organizovania a plánovania práce

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

samostatnosť, zodpovednosť, lojálnosť, precíznosť, presnosť, flexibilita, chuť ďalej sa vzdelávať

technické a analytické myslenie

zameranie na výsledky so zmyslom pre detail

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa – stavebná fakulta
vysokoškolské II. stupňa – stavebná fakulta

prax min. 3 roky v oblasti projektovanie

 

Počítačové znalosti – používateľ

AutoCAD – pokročilý

Adobe Photoshop – výhodou

Microsoft Outlook – mierne pokročilý

Microsoft Word – mierne pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý

Revit - výhodou

CENKROS - výhodou


Administratívne a ekonomické znalosti

Hospodárska korešpondencia - mierne pokročilý

 

Zašlite nám prosím svoj životopis spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku na emailovú adresu sona.dubosovauniba.sk
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.