Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA

Psychologická poradňa UK

O poradni

Psychologická poradňa UK pôsobí na Univerzite Komenského od roku 1968, kedy ju založil doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc s kolegami. Od svojho vzniku až po súčasnosť si zachovala status nezávislej služby študentom a zamestnancom, ktorí ju navštevujú z vlastného rozhodnutia. Keďže ide o službu Univerzity pre svojich študentov a zamestnancov návšteva poradne je bezplatná.

Psychologická poradňa UK je otvorená celému študentstvu. Špeciálne zdôrazňujeme, že ľudia, ktorí psychologickú pomoc poskytujú, sú otvorení kvír/LGBTI+ ľuďom - vrátane transrodových ľudí.

Okrem individuálnej práce s klientmi sa v poradni realizuje aj párové a skupinové poradenstvo. Pracovníci poradne organizujú sporadicky aj tematicky zamerané tréningy a kurzy.

Kariérové poradenstvo

Psychologická poradňa prináša možnosť bezplatného kariérového poradenstva. Ak máte záujem dozvedieť sa o kariérovom poradenstve viac, navštívte sekciu Kariérové poradenstvo.

Aktuálne

Otvárame pre vás skupinové workshopy Kompas na ceste za kariérou

Kedy? Každý štvrtok od 4. apríla do 16. mája v čase od 13.30 do 16.00 hod.
Kde? Átriový dom „R“ Mlyny UK, miestnosť 48        

 „Kompas na ceste za kariérou“ je séria 7 na seba nadväzujúcich skupinových workshopov, ktoré budú tvoriť zážitkové a inšpiratívne aktivity, ale aj obohacujúce rozhovory zamerané na:

 • Sebapoznávanie
 • Objavovanie kariérových možností
 • Rozhodovanie a plánovanie kariéry

Workshopy budú prebiehať v malej skupine (do 15 ľudí) v priateľskej atmosfére dôvery. V prípade záujmu sa môžete informovať a prihlásiť prostredníctvom dominika.vajdovauniba.sk.


Podporná arteterapeutická skupina

Na konci februára sme otvorili podpornú arteterapeutickú skupinu na tému: "stres, napätie, úzkosť a ja". Počas 8 pravidelných stretnutí majú účastníci a účastníčky príležitosť prostredníctvom zážitkových a tvorivých aktivít nahliadnuť na svoj vzťah k stresu, napätiu a úzkosti. Kde je ich miesto v živote? Aké sú ich aktuálne stratégie zvládania? V bezpečnom a podpornom prostredí majú zároveň možnosť skúmať ich zdroje a silné stránky a hľadať vlastné funkčné a preferované formy súžitia so stresom, napätím a úzkosťou.

Poradenský proces

Psychologické poradenstvo chápeme ako proces, v ktorom sa poradca/poradkyňa stretáva s klientom/klientkou, aby spoločne preskúmali ťažkosti a hľadali možnosti na zlepšenie. Nevyhnutným predpokladom úspešnej poradenskej práce je aktívna spolupráca a pevné pracovné spojenectvo. Poradenský vzťah, ktorý sa medzi klientom/klientkou a psychológom/psychologičkou vytvára, sa vyznačuje vysokým stupňom dôvery, so zárukou diskrétnosti a mlčanlivosti, to znamená že všetko čo sa na sedení povie zostáva len medzi zúčastnenými osobami. Sedenie trvá cca. 50 min, v prípade páru cca. 80 min. Každý klient/klientka potrebuje osobitý počet sedení.

S čím najčastejšie pracujeme

Klienti a klientky prichádzajú s rôznymi témami, ktoré vzájomne súvisia:

 • Vzťahy v rodine: disharmonické vzťahy, absencia rodiča, alkoholizmus, nedostatočná podpora, konflikty so súrodencami, nezhody s nevlastnými rodičmi, krízové obdobia - ochorenia a smrť...
 • Partnerstvo: konflikty, krízy, rozchody, chýbanie partnera či partnerky, sexuálne problémy, nevera, žiarlivosť...
 • Sociálne vzťahy: absencia priateľských vzťahov, osamelosť, opustenosť, komunikačné problémy, problémy so spolubývajúcimi...
 • Vzťah k sebe: cit menejcennosti, sebapodceňovanie, nespokojnosť so sebou, sebapoznanie, budovanie a rozvoj identity, hľadanie pozitívneho vzťahu k sebe samému a sebahodnote, závažné rozhodnutia...
 • Študijné problémy: dôsledky nevhodného výberu študijného zamerania, akademický tlak, nezvládanie techniky štúdia, strach zo zlyhania, skúškové úzkosti, úzkosti z vystupovania, demotivácia, vyčerpanosť...
 • Traumy: znásilnenie, zneužívanie, zanedbávanie, šikana, strata blízkeho, ťažké úrazy...
 • Témy súvisiace s procesom osamostatňovania sa a individuácie, životného smerovania, obavy z budúcnosti...
 • Psychosomatické ťažkosti.
 • Psychologická podpora klientov so špecifickými potrebami.
 • Psychologická podpora popri psychiatrickej liečbe: depresia, úzkostné poruchy, poruchy príjmu potravy, sociálna fóbia, panické poruchy, závislosti, poruchy osobnosti...


Objednávanie klientov

Predtým ako nás kontaktujte zvážte či pre Váš problém existuje v SR špecifickejšie poradenstvo:

Na individuálne psychologické poradenstvo sa môžete objednať prostredníctvom kontaktného formulára.

Ozveme sa vám hneď, ako sa nám uvoľní pre vás miesto a dohodnete si termín prvého stretnutia podľa vzájomných časových možností a preferencie osobného alebo online stretnutia/í.

Mailové poradenstvo

Poskytujeme takisto E-mailové psychologické poradenstvo. Napísať nám môžete kedykoľvek, keď vám je ťažko. Naše vyškolené študentky a študenti psychológie, pracujúci pod našou supervíziou, sa vám určite ozvú čo najskôr. Stačí ak kliknete na nasledujúci link: mailové poradenstvo.

Kde nás nájdete

Mlyny UK

Staré grunty 36
Átriový dom R
842 25 Bratislava

Poradňa sa nachádza na „átriákoch“ v Mlynskej doline (átriové domky, na kopci nad zástavkou) v bloku R – keď vojdete do areálu átriakov, tak za turniketmi sa vydáte doprava a hore akoby k jedálni Venza, a hneď prvý átriák na tejto ceste na ľavo je eRko. Tam na prízemí, naproti vchodu, už uvidíte dvere do poradne. Kľudne zaklope a v dohodnutý termín Vás už budeme čakať. Keby ste blúdili zavolajte.

Linky

Všetkým záujemcom a záujemkyniam o naše služby by sme chceli pripomenúť, aby neváhali využiť sieť krízovej intervencie, pokiaľ najskorší termín, ktorý vieme poskytnúť je vzhľadom na váš pociťovaný diskomfort pridlhý. Môžete kontaktovať linky:

https://dusevnezdravie.sk/

https://ipcko.sk/

UK má právnu poradňu:

https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-klinickeho-pravneho-vzdelavania/online-studentska-pravna-poradna-v-case-pandemie/

Tím poradne:

 PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

poverená vedúca poradne
e-mail: katarina.ludrovskauniba.sk
telefón: 0915 990 649

 

Mgr. Gabriela Kausichová

odborná zamestnankyňa
e-mail: gabriela.kausichovauniba.sk
telefón: 0911 442 278

 

Mgr. Paulína Severíniová

odborná zamestnankyňa
e-mail: paulina.severiniovauniba.sk

 

Mgr. Dominika Volek, PhD.

odborná zamestnankyňa
e-mail: dominika.vajdovauniba.sk

 

Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

odborný zamestnanec (na RD)
e-mail: jakub.rajcaniuniba.sk
 

PhDr. Ivan Rapoš

odborný zamestnanec (dlhodobo PN)
e-mail: ivan.raposuniba.sk

Objednávanie klientov:

Predtým ako nás kontaktujte zvážte či pre Váš problém existuje v SR špecifickejšie poradenstvo:

Na individuálne psychologické poradenstvo sa môžte objednať prostredníctvom kontaktného formulára.

Niektorí z našich pracovníkov sa Vám ozve hneď ako sa nám uvoľní pre Vás miesto a dohodnete si termín prvého stretnutia podľa vzájomných časových možností a preferencie osobného alebo online stretnutia/í.