Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Ubytovanie

Akékoľvek informácie súvisiace s ubytovaním sa poskytujú výlučne na ubytovacom oddelení VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a na oficiálnej stránke www.mlyny.uniba.sk.

VM Ľ. Štúra - Mlyny UK nezodpovedá za informácie poskytované inými osobami alebo zverejňované na iných, než oficiálnych stránkach ubytovacieho zariadenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

 

OZNAM - Tuky v odpadoch umývadiel