Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Pre ubytovaných

Akékoľvek informácie súvisiace s ubytovaním sa poskytujú výlučne na ubytovacom oddelení VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a na oficiálnej stránke www.mlyny.uniba.sk 

VM Ľ. Štúra - Mlyny UK nezodpovedá za informácie poskytované inými osobami alebo zverejňované na iných než oficiálnych stránkach ubytovacieho zariadenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

 

OZNAM - Tuky v odpadoch umývadiel