Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Hygiena

Je našou povinnosťou dbať na dodržiavanie hygieny v našom zariadení a to nielen v celom areáli, spoločných priestoroch, ale tiež na izbách, kde ste ubytovaní. Našim cieľom je mať uvedené priestory v takom stave, aby zodpovedali podmienkam na slušné bývanie a zároveň aby neohrozovali zdravie vás všetkých. Z našej strany vás chcem uistiť, že robíme všetko pre to, aby sme sa k vyššie uvedenému cieľu priblížili. Preto vám predstavím naše názory a plány, aby ste mohli lepšie pochopiť aj naše opatrenia. Bez vašej pomoci však budú aj tie najlepšie úmysly a navrhované riešenia len prázdnymi slovami.

Najčastejšie nedostatky (na čo si treba dať pozor):

 • špinavá dlážka (chumáče prachu, rozliate nápoje, stopy zo špinavej obuvy...)
 • nevynesené odpadky (páchnuce hnijúce väčšie množstvo odpadkov, umelohmotné fľaše...)
 • zvyšky jedla na stole
 • špinavá chladnička (zvonku a zvnútra, staré potraviny...)
 • zamrazený mraziak
 • špinavé umývadlo (vodný kameň, pleseň...)
 • špinavé sociálne zariadenia (týka sa VB,MI - vodný kameň, stopy moču na dlážke, pleseň...)
 • špinavý balkón (hromadenie odpadkov, vtáčí trus...)

Odporúčania pre samoupratovanie:

 • zametať dlážku cca každé 2 dni, pozmývať aspoň raz za týždeň
 • odpadky zbierať do menších sáčkov (nie do vriec) a vynášať do kontajnera aspoň každý druhý deň, prípadne pred víkendom. Smeti nesmú byť vyložené pred dverami izby (bunky) na spoločnej chodbe
 • aspoň 1x za mesiac odmraziť mraziak a umyť spolu s chladničkou
 • aspoň 1x za týždeň umyť sociálne zariadenia (umývadlo)

Pokiaľ neviete aké prostriedky použiť, spýtajte sa nás, radi Vám niektoré odporučíme.

Čo robiť ak:

 • v izbe (bunke) nefunguje upratovanie, tj upratuje len niekto, ostatní sa nezapájajú.

Je dôležité, aby ste na takúto situáciu v rámci izby(bunky) upozornili naše oddelenie skôr ako bude na Vašej izbe vykonaná hygienická kontrola a zistené závady. Pokiaľ tak neurobíte a my v rámci hygienickej kontroly zistíme nedostatky, budete posudzovaní, prípadne postihovaní rovnako ako Vami označovaný (í) vinník (vinníci).

 • máte podozrenie na výskyt nežiadúceho hmyzu (šváby, ploštice...).

Okamžite kontaktujte hospodárske oddelenie. Vaše podozrenie preveríme kontrolou Vašej izby a o výsledku Vás budeme informovať.

 • je Vám na izbe zima.

Kontaktujte hospodárske oddelenie alebo údržbu. Na izbe vykonáme meranie, pokiaľ zistíme nedostatočné vykurovanie, zabezpečíme pre Vás ďalší zdroj tepla. Rozhodne neriešte situáciu inštalovaním vlastných výhrevných telies!!!

Potulné zvieratá a holuby

Prikrmovanie potulných zvierat v areáli VM Ľ. Štúra - Mlyny, hlavne mačiek a holubov, prispieva k ich rozmnožovaniu, čo značne negatívne vplýva na úroveň čistoty a kultúry vášho okolia. Z týchto dôvodov vás žiadame, aby ste mačky a holuby v areáli neprikrmovali.

Upratanie izby

Pred zavolaním na tel. číslo pre kontrolu izby je potrebné izbu (v bunke aj balkón, chodbu a sociálne zariadenie) pripraviť nasledovne:

 

- vyniesť smeti, umyť podlahu aj za posteľou a pod chladničkou

- vyprázdniť skriňu, stôl, poličku, perinák a utrieť ich od prachu

- chladnička: šnúru vytiahnuť zo zásuvky, odmraziť, umyť, do sucha utrieť a následne ju nechať zapnutú

- paplóny a vankúše musia byť na posteliach (na každej prázdnej posteli aj po predchádzajúcom/-cej spolubývajúcom/-cej)

- záclony a závesy musia byť zavesené okrem izieb, ktoré sa budú maľovať. Záclony a závesy musia byť zvesené, zložené a položené na stole. Zoznam izieb, ktoré sa budú maľovať nájdete v sekcii – „Neprístupné izby“

 

 

Ak bývate v objekte AD (átriové domy) – musíte mať na balkónových dverách visiace zámky.

 

Ak bývate v objekte VB (výškové budovy) – musíte mať vyčistený balkón (aj od holubieho trusu)* a smetí, chodba a sociálne zariadenia (WC, umývadlá a sprcha) vyčistené od špiny.

 

Ak bývate na MI (manželské internáty) – musíte mať vyčistenú chodbu a sociálne zariadenia (WC, umývadlá a sprcha) vyčistené od špiny. Zároveň je nutné zabezpečiť aj čistý kuchynský kútik. Ak bývate na bloku E alebo F, tak musíte mať vyčistený balkón aj od holubieho trusu)* a smetí.

 

* Na vyčistenie balkónov budú k dispozícii čistiace potreby vo výškovej budove VB B v suteréne, č. dverí 16 a na manželských internátoch na MI E prízemí - inventaristi.