Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Iné lôžka

POKYNY NA LETO 2017 PRE TÝCH, KTORÍ CHCÚ ÍSŤ NA INÉ MIESTA, AKO BÝVALI POČAS AKADEMICKÉHO ROKA 2016/2017

 

 

Všetci študenti, ktorí chcú bývať počas leta na iných izbách, ako bývali počas akademického roka 2016/2017, majú povinnosť prísť na ubytovacie oddelenie v termíne od 01.06.2017 do 07.06.2017 a uhradiť si letné ubytovanie podľa dĺžky pobytu a 25 € zálohu. (Počas víkendu 03.06.-04.06. sa na ubytovacom oddelení vybavujú len návštevy.)

Upozorňujeme, že nárok na ubytovanie máte len do dňa, dokedy máte uhradené ubytovanie!

 

Záloha za letné ubytovanie musí byť uhradená osobitne a nie je možné ju kombinovať so 100 € kauciou z ak. roka 2016/2017.

 

Všetci, ktorí sú ubytovaní na nových manželských internátoch MI - A, B, C, D, zálohu 25 € za letné ubytovanie už nehradia, ale ostávajú naďalej ubytovaní na aktuálnych miestach. Cena za ubytovanie na týchto blokoch počas júla a augusta je uvedená v Zmluve o ubytovaní alebo v cenníku platného počas akademického roka, ktorú je naďalej potrebné platiť vopred bankovým prevodom.

 

POZOR: Letné ubytovanie sa počíta podľa počtu nocí a začína sa prvou nocou z 30.06.2017 na 01.07.2017. V prípade, že sa chcete ubytovať neskôr v priebehu leta, stačí prísť na ubytovacie oddelenie v ten deň, kedy sa chcete ubytovať.

V prípade, že si urobíte na leto rezerváciu ešte počas akademického roka 2016/2017 a neprídete sa ubytovať do 05.07.2017, rezervačný poplatok 25 €/osoba vám prepadne.

 

Na leto budú neprístupné nasledovné izby: Neprístupné izby na leto 2017

Okrem neprístupných izieb na leto 2017 ďalej nebude možné sa preubytovať na nasledovné bloky - AD-A, B, R, T a MI-A, B, C, D, t. j. na uvedených blokoch budú môcť zostať bývať na leto iba tí, ktorí sú na týchto blokoch ubytovaní aj počas ak. roka 2016/2017. Výnimka: na bloky AD-A, B, R, T bude možné ubytovať sa len k ubytovanej osobe. Nové voľné izby sa nebudú otvárať.

V prípade rezervácie letného ubytovania od 08.06.2017 bude k sume za letné ubytovanie a k rezervačnému poplatku 25 €/osoba pripočítaný aj poplatok 3,30 € za oneskorenú rezerváciu.

 

SPÔSOBY LETNÉHO UBYTOVANIA

1 – Cena za izbu

Pokiaľ chce byť študent na izbe ubytovaný sám počas celej doby ubytovania, akú si zvolí, má možnosť si zaplatiť cenu za ubytovanie za celú izbu podľa letného cenníka.

Výhody:

-          takáto cena za ubytovanie, ktorá bude účtovaná na celú izbu ostane nemenná, aj v prípade, ak by si študent chcel k sebe ubytovať akúkoľvek ďalšiu osobu/y

-          na 3-lôžkovej izbe si študent k sebe môže zaevidovať ďalšie dve osoby

-          na 2-lôžkovej izbe si študent k sebe môže zaevidovať ďalšiu jednu osobu

 

2 – Cena za lôžko

Študent, ktorý si uhradí cenu za ubytovanie len za samostatné lôžko, bude priradený do izby k inej osobe.

Letné ubytovanie bude poskytnuté do 31.08.2017.

 

Podmienky pre zrušenie rezervácie nájdete v sekcii „Zrušenie rezervácie