Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Neprístupné izby na leto

Na leto budú neprístupné nasledovné izby: Neprístupné izby na leto 2017

 

Vyššie uvedený zoznam izieb je možné aktualizovať o ďalšie izby, ktoré budú neprístupné na leto 2017.

 

Okrem neprístupných izieb na leto 2017 ďalej nebude možné sa preubytovať na nasledovné bloky - AD-A, B, R, T a MI-A, B, C, D, t. j. na uvedených blokoch budú môcť zostať bývať na leto iba tí, ktorí sú na týchto blokoch ubytovaní aj počas ak. roka 2016/2017. Výnimka: na bloky AD-A, B, R, T bude možné ubytovať sa len k ubytovanej osobe. Nové voľné izby sa nebudú otvárať.