Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Odubytovanie 31.8.

1 - ODUBYTOVANIE 31.8.2017 - tí, ktorí nepokračujú v ubytovaní na ak. rok 2017/2018 v UZ Mlyny UK

 

Odubytovanie dňa 31.8. je od 7:00 hod. do 10:00 hod. na jednotlivých vrátniciach AD (2x), VB, MI.

Odubytovanie realizované po tomto čase bude považované za predĺženie ubytovania o ďalšiu noc + pokuta 10 €/noc.

1 - Pokiaľ ste ubytovaní na Manželských internátoch MI – A, B, C, D alebo na izbe, na ktorej ste bývali aj počas ak. roka 2016/2017 až dodnes, tak je potrebné:

-          Na tel. čísle 0918 603 180, 0918 112 373, 0918 112 374 zavolať si povereného pracovníka VM Mlyny, ktorý skontroluje stav vašej izby, potvrdí vám odhlasovací lístok a prevezme kľuč od izby.

-          Posteľnú bielizeň odovzdáte v sklade posteľnej bielizne, ktorý sa nachádza v suteréne VB (ak ste si ju sami vypožičali).

-          S potvrdeným odhlasovacím lístkom sa odubytujete na vrátnici AD, VB alebo MI.

-          Na vrátnici odovzdáte čipovú kartu (ak ste ju mali vypožičanú).

-          Zálohu za letné ubytovanie Vám vrátime bankovým prevodom.

 

Pozn. Odhlasovací lístok si môžete prevziať z vrátnic, na ubytovacom odd. alebo si ho vytlačte tu: http://mlyny.uniba.sk/pre-ubytovanych/odubytovanie/)

 

2 - Pokiaľ ste boli ubytovaní len počas leta, tak:

-          Vyplníte si odhlasovací lístok. Tento odhlasovací lístok je odlišný od lístka z akademického roka. Prevziať si ho môžete na vrátniciach alebo na ubytovacom odd.

-          V prípade, ak ste mali posteľnú bielizeň vami vypožičanú zo skladu bielizne, tak je potrebné ju do skladu bielizne aj vrátiť. V prípade, ak vám posteľnú bielizeň priniesli naši zamestnanci VM Mlyny, tak je potrebné ju zvliecť a nechať na posteli.

-          Na vrátnici odovzdáte kľúče, vyplnený odhlasovací lístok a čipovú kartu (ak ste ju mali vypožičanú).

-          Zálohu za letné ubytovanie Vám vrátime bankovým prevodom.

 

2 - PREUBYTOVANIE 31.8.2017 - tí, ktorí pokračujú v ubytovaní na ak. rok 2017/2018 na iných izbách v UZ Mlyny UK

 

Preubytovanie dňa 31.8. je od 10:30 hod. do 15:00 hod. na ubytovacom oddelení VB, na jednotlivých vrátniciach AD (2x), MI.

Preubytovanie realizované po tomto čase bude považované za predĺženie ubytovania o ďalšiu noc + pokuta 10 €/noc.

-          V prípade, ak si potrebujete preniesť veci na izbu, ktorú budete mať na ak. rok, môžete sa informovať ohľadom dostupnosti kľúča do 30.8. na ubytovacom odd. alebo 31.8. v zasadacej miestnosti č.1 pri ubytovacom odd., telefonicky na čísle 0918 110 124, 0918 110 133.

-          Prevzatie kľúča je možné len na ubytovacom oddelení.

-          Po prenesení vecí je potrebné sa odubytovať z pôvodnej izby podľa pokynov (viď. vyššie bod 1 alebo 2) v čase od 10:30 hod. do 15:00 hod.

Pozn. Pri preubytovaní si nezabudnite priniesť poslednú stranu zo Zmluvy o ubytovaní spolu s preukazom totožnosti.

 

 

3 – Ubytovanie na ak. rok na rovnakej izbe, ako počas leta do 31.8.


V prípade, ak máte na ak. rok 2017/2018 rovnakú izbu, ako počas letného ubytovania, tak odubytovací proces sa vás netýka. V takomto prípade je potrebné prísť na ubytovacie odd. a priniesť poslednú stranu zo Zmluvy o ubytovaní.

Pokiaľ sa aktuálne na internáte nezdržiavate a máte stabilizáciu izby, tak stačí priniesť poslednú stranu zo zmluvy v priebehu septembra.

 

Odporúčame vám, aby ste využili možnosť preubytovania sa z letného ubytovania na akademický rok 2017/2018 ešte pred 31.8., pokiaľ  je vaša izba už dostupná.

 

Doplňujúce info:

 

Prvý ubytovaný z izby môže v ak. roku 2017/18 do 3 dní od ubytovania sa nahlásiť izbu na upratanie pri zistení hygienických nedostatkov (špinavá dlážka a pod.) emailom na hospodarskemlyny.uniba.sk . Upratovanie bude možné len za Vašej prítomnosti.

 

Pre rýchlejšie vyriešenie prosím uveďte do predmetu emailu : „upratovanie (uviesť blok a izbu)“

Do emailu uveďte svoj tel. kontakt a spätne Vám ponúkneme termíny upratovania.