Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Postup ubytovania a odubytovania

Priebeh ubytovania:

  • Ubytovať sa môžete na ubytovacom oddelení vo výškovej budove VBB „Šturák“.
  • Na ubytovacom oddelení Vám odovzdáme kľúč, poprípade čipovú kartu na turnikety.
  • Pri ubytovaní uhradíte 25 € zálohu/osoba, poprípade daň za ubytovanie 1,70 €/noc a ubytovanie podľa aktuálneho letného cenníka.
  • Uvediete číslo bankového účtu, na ktorý Vám bude po bezproblémovom odubytovaní vrátená záloha. Zálohy budú vrátené bankovým prevodom.

Priebeh odubytovania počas leta pre tých, ktorí:

- ostali ubytovaní na svojich miestach, ako počas ak. roka 2016/17,

- sú ubytovaní na MI A, B, C, D,

- chcú 25 € zálohu v hotovosti:

 

· Na každého ubytovaného sa vzťahuje povinnosť osobne sa odubytovať.

· Odubytovať sa je potrebné od 7:30 do 11:00 hod. (najneskôr) v deň skončenia pobytu.

· Odubytovanie realizované po tomto čase bude považované za predĺženie ubytovania o ďalšiu noc + pokuta vo výške 10 €/noc za neodubytovanie.

· Na tel. čísle 0918 603 180 si privoláte povereného pracovníka VM Mlyny, ktorý skontroluje stav Vašej izby, potvrdí odhlasovací lístok a prevezme kľuč od izby.

· Posteľnú bielizeň odovzdáte v sklade posteľnej bielizne v suteréne VB (ak ste ju mali vypožičanú).

· S potvrdeným odhlasovacím lístkom sa prídete odubytovať na ubytovacie oddelenie.

· Odovzdáte čipovú kartu (ak ste ju mali vypožičanú) a potvrdenie o zložení zálohy za ubytovanie, na základe ktorého Vám bude vrátených 25 €. Záloha za ubytovanie Vám môže byť vrátená aj bankovým prevodom.

 

Priebeh odubytovania počas leta pre ostatných:

· Na každého ubytovaného sa vzťahuje povinnosť osobne sa odubytovať.

· V deň skončenia pobytu prídete na ubytovacie oddelenie od 7:30 do 11:00 hod. (najneskôr).

· Odubytovanie realizované po tomto čase bude považované za predĺženie ubytovania o ďalšiu noc + pokuta vo výške 10 €/noc za neodubytovanie.

· Na ubytovacom oddelení odovzdáte kľúče a čipovú kartu (ak ste ju mali vypožičanú).

· Zálohu za letné ubytovanie Vám vrátime bankovým prevodom.

 

Doplňujúce informácie:

1.) Pri ubytovaní zmiešanej dvojice na 3-lôžkovej izbe je nutné obsadiť si celú izbu.

2.) Každý, kto si zaplatí len samostatné lôžko, bude ubytovaný na mieste určenom ubytovacím oddelením.

3.) Možnosť poskytnutia posteľnej bielizne. 4.) Ubytovaný súhlasí s internátnym poriadkom VMĽŠ - Mlyny UK - Internátny poriadok

4.) Ubytovaný súhlasí s internátnym poriadkom VMĽŠ - Mlyny UK - Internátny poriadok