Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Ubytovanie pre verejnosť

POKYNY NA LETO 2017 PRE TÝCH, KTORÍ POČAS AKADEMICKÉHO ROKA 2016/2017 NEBOLI UBYTOVANÍ VO VMĽŠ - MLYNY UK

 

 

Termín rezervácie letného ubytovania pre verejné osoby (aktuálne u nás neubytované), je stanovený od 08.06.2017.

 

Letné ubytovanie sa počíta podľa počtu nocí a začína sa prvou nocou z 01.07.2017 na 02.07.2017.

 

 

REZERVÁCIE:

V prípade, že sa chcete ubytovať v priebehu leta, odporúčame Vám zarezervovať si izbu alebo lôžka aspoň 2 dni pred ubytovaním na mlyny.ubytovanieuniba.sk, pričom do rezervácie je potrebné napísať:

- presný termín a dobu ubytovania

- počet osôb s uvedením mena a priezviska každej osoby

- druh izby/lôžka, aké preferujete (napr. celá 3-lôžková izba pre jednu osobu).

- tel. kontakt osoby, ktorá žiada o rezervovanie lôžka/izby

 

Pri ubytovaní okrem ceny za ubytovanie zaplatí každá ubytovaná osoba zálohu 25 €/osoba, poprípade daň za ubytovanie 1,70 €/noc (viď. cenník leto 2017). Záloha Vám bude v prípade bezproblémového odubytovania vrátená.

 

Ubytovať sa je potrebné v priebehu toho istého dňa, odkedy Vám začína plynúť rezervácia. V opačnom prípade Vám bude rezervácia na druhý deň zrušená.

 

Upozorňujeme, že nárok na ubytovanie máte len do dňa, dokedy si uhradíte letné ubytovanie!

 

Na leto budú neprístupné nasledovné izby: Neprístupné izby na leto 2017

Okrem neprístupných izieb na leto 2017 ďalej nebude možné sa ubytovať na nasledovné bloky - AD-A, B, R, T a MI-A, B, C, D, t. j. na uvedených blokoch budú môcť zostať bývať na leto iba tí, ktorí sú na týchto blokoch ubytovaní aj počas ak. roka 2016/2017. Výnimka: na bloky AD-A, B, R, T bude možné ubytovať sa len k ubytovanej osobe. Nové voľné izby sa nebudú otvárať.

 

 

SPÔSOBY LETNÉHO UBYTOVANIA

1 – Cena za izbu

 

Pokiaľ chcete byť ubytovaný sám na viaclôžkovej izbe počas celej doby ubytovania, akú si zvolíte, máte možnosť zaplatiť si cenu za ubytovanie za celú izbu podľa letného cenníka .

 

Výhody:

-          takáto cena za ubytovanie, ktorá bude účtovaná na celú izbu ostane nemenná, aj v prípade, ak by ste si chceli k sebe ubytovať akúkoľvek ďalšiu osobu/y

-          na 3-lôžkovej izbe si k sebe môžete zaevidovať ďalšie dve osoby

-          na 2-lôžkovej izbe si k sebe môžete zaevidovať ďalšiu jednu osobu

 

2 – Cena za lôžko

 

Pokiaľ si uhradíte cenu za ubytovanie len za samostatné lôžko, budete priradený do izby k inej ubytovanej osobe.

 

 

 

 

 

Úradné hodiny: každý deň od 1.7.2016 do 31.8.2016 vrátane víkendov a sviatkov od 7:30 do 21:00 hod.

 

 

Letné ubytovanie bude poskytnuté do 31.08.2017.

 

 

Podmienky pre zrušenie rezervácie nájdete v sekcii „Zrušenie rezervácie