Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Vlastné lôžka

POKYNY NA LETO 2017 PRE TÝCH, KTORÍ CHCÚ ZOSTAŤ NA TÝCH ISTÝCH MIESTACH, AKO POČAS AK. ROKA 2016/2017

 

Všetci študenti, ktorí chcú zostať na svojich miestach počas leta 2017 (tých istých ako počas akademického roka 2016/2017), majú povinnosť prísť na ubytovacie oddelenie v termíne od 22.05.2017 do 26.05.2017 a uhradiť si letné ubytovanie podľa dĺžky pobytu a 25 € zálohu. (Počas víkendu 27.05.-28.05. sa na ubytovacom oddelení vybavujú len návštevy.)

 

Upozorňujeme, že nárok na ubytovanie máte len do dňa, dokedy máte uhradené ubytovanie!

 Záloha za letné ubytovanie musí byť uhradená osobitne a nie je možné ju kombinovať so 100 € kauciou z ak. roka 2016/2017.

 

Všetci, ktorí sú ubytovaní na nových manželských internátoch MI - A, B, C, D, zálohu 25 € za letné ubytovanie už nehradia, ale ostávajú naďalej ubytovaní na aktuálnych miestach. Cena za ubytovanie na týchto blokoch počas júla a augusta je uvedená v Zmluve o ubytovaní alebo v cenníku platného počas akademického roka, ktorú je naďalej potrebné platiť vopred bankovým prevodom.

 

POZOR: Letné ubytovanie sa počíta podľa počtu nocí a začína sa prvou nocou z 30.06.2017 na 01.07.2017. V prípade, že sa chcete ubytovať neskôr v priebehu júla, stačí prísť na ubytovacie oddelenie v ten deň, kedy sa chcete ubytovať.

 

Na leto budú neprístupné nasledovné izby: Neprístupné izby na leto 2017

Okrem neprístupných izieb na leto 2017 ďalej nebude možné preubytovať sa na nasledovné bloky - AD-A, B, R, T a MI-A, B, C, D, t. j. na uvedených blokoch budú môcť zostať bývať na leto iba tí, ktorí sú na týchto blokoch ubytovaní aj počas ak. roka 2016/2017. Výnimka: na bloky AD-A, B, R, T bude možné ubytovať sa len k ubytovanej osobe. Nové voľné izby sa nebudú otvárať.

 

 

SPÔSOBY LETNÉHO UBYTOVANIA

1 - Rovnaká mesačná cena za ubytovanie počas letného ubytovania, ako cez akademický rok.

 

Podmienky:

-          zvýhodnená cena za ubytovanie platí pre bloky VB, AD, MI E, G, H, pre 2-lôžkové a 3-lôžkové izby

-          ubytovanie musí byť nepretržité u všetkých ubytovaných na tej istej izbe, ako počas aktuálneho akademického roka minimálne od 31.3.2017 do 31.8.2017

-          v prípade, ak izba bude zaradená do zoznamu neprístupných izieb a ubytovaní budú mať záujem o takéto ubytovanie, bude ubytovaným poskytnutá náhradná izba rovnakého charakteru

-          musia byť zaplatené všetky lôžka na danej izbe (t. j. obe lôžka na 2-lôžkovej izbe, alebo všetky 3 lôžka na 3-lôžkovej izbe)

-          pokiaľ o ubytovanie za zvýhodnenú cenu na 3 - lôžkovej izbe majú záujem len dvaja z  ubytovaných, je potrebné uhradiť aj tretie lôžko. V takom prípade obaja ubytovaní uhradia cenu za ubytovanie za 1 a ½ lôžka

-          pokiaľ o ubytovanie za zvýhodnenú cenu na 2 - lôžkovej izbe má záujem len jeden ubytovaný, je potrebné uhradiť aj druhé lôžko. V takom prípade ubytovaný uhradí cenu za ubytovanie za 2 lôžka

-          na takúto izbu sa nemôže nasťahovať iná osoba z inej izby, alebo externá osoba

-          Zvýhodnenú cenu je nutné zaplatiť naraz za celé letné ubytovanie do 31.8.2017 a za všetky lôžka na izbe. (To znamená, že v prípade, že zostávate na leto všetci z izby, musíte si prísť zaplatiť letné ubytovanie všetci naraz.)

-          nie je možné, aby ste sa presťahovali v priebehu mája a júna na tie izby, kde chcete byť ubytovaní v lete a mali cenu za ubytovanie rovnakú, ako počas akademického roka.

 

2 - Ubytovanie podľa letného cenníka

 

Pokiaľ chce byť študent na svojej izbe ubytovaný sám, počas celej doby ubytovania, akú si zvolí, má možnosť si zaplatiť cenu za ubytovanie za celú izbu podľa letného cenníka.

Výhody:

-          takáto cena za ubytovanie, ktorá bude účtovaná na celú izbu ostane nemenná, aj v prípade, ak by si študent chcel k sebe ubytovať akúkoľvek ďalšiu osobu/y

-          na 3-lôžkovej izbe si študent k sebe môže zaevidovať ďalšie dve osoby

-          na 2-lôžkovej izbe si študent k sebe môže zaevidovať ďalšiu jednu osobu

 

Pokiaľ si študent zaplatí ubytovanie len za vlastné lôžko, bude k nemu neskôr doplnená ďalšia náhodná osoba, ktorá si taktiež uhradí ubytovanie len za samostatné lôžko.

 

Predbežné informácie pre tých, ktorí chcú bývať na iných izbách, ako bývali počas akademického roka 2016/2017

 

Tí, ktorí chcú bývať počas leta na iných izbách, ako bývali počas akademického roka 2016/2017, budú mať možnosť zarezervovať si izbu od 01.06.2017 do 07.06.2017. Tí, ktorí si budú chcieť v tomto termíne zarezervovať svoju izbu na leto (rovnakú, ako počas roka), ale bude už obsadená inými osobami, nemá už nárok na svoju izbu na leto.

V prípade rezervácie letného ubytovania od 08.06.2017 bude k sume za letné ubytovanie a k rezervačnému poplatku 25 €/osoba pripočítaný aj poplatok 3,30 € za oneskorenú rezerváciu.

 

Študent, ktorý sa bude chcieť ubytovať na inú izbu ako počas akademického roka, a uhradí si cenu za ubytovanie len za samostatné lôžko, bude priradený do izby k inej už vytvorenej rezervácii.

 

Letné ubytovanie bude poskytnuté do 31.08.2017.

 

 

Podmienky pre zrušenie rezervácie nájdete v sekcii „Zrušenie rezervácie