Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Bankomaty

Bankomaty

Ak si potrebujete vybrať peniaze, v priestoroch nášho internátu sú umiestnené 3 bankomaty. 

  • ČSOB - chodník v smere k hlavnému vchodu VB Štúrak
  • OTP banka - vestibul VB Štúrak pred vstupom do ubytovacej časti
  • Poštová banka - vestibul VB Štúrak napravo po vstupe do budovy

 

 

Chodník k hlavnému vstupu VB Štúrak
Vestibul VB Štúrak
Vestibul VB Štúrak