Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Bankomaty

Bankomaty

Ak si potrebujete vybrať peniaze, v priestoroch nášho internátu sú umiestnené 2 bankomaty. 

  • ČSOB - chodník v smere k hlavnému vchodu VB Štúrak
  • Poštová banka - vestibul VB Štúrak napravo po vstupe do budovy

 

 

Chodník k hlavnému vstupu VB Štúrak
Vestibul VB Štúrak