Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

PARKOVANIE

Vstup je možný len na báze aktivácie karty, alebo vjazdového parkovacieho lístka s hodinovými sadzbami, alebo na základe spojenia zvončekom so stálou službou prostredníctvom Intercomu (týka sa len vozidiel zásobovania).

Prevádzkový poriadok

 
Je zakázané blokovať miesta s vyhradeným označením, a tiež miesta pre imobilné osoby označené žltým rámčekom v strede parkovacieho boxu s obrázkovým znázornením.

Prípadne problémy na vstupe riešte prostredníctvom zvukového spojenia (Intercom) so stálou službou 24/7. Pri vjazde do areálu a výjazde z areálu je nutné rešpektovať svetelnú signalizáciu, pričom platí, že 1 vozidlo = 1 zelené svetlo. V opačnom prípade hrozí závažné poškodenie vozidla!

Tarifa na bezplatný pobyt vozidla je 30 minút. Po vytlačení vjazdového lístka zo stojanu pred vjazdovou bariérou je na danom lístku uvedený čas na bezplatný výjazd.

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na trávnatých plochách a iných priestranstvách, ktoré nie sú určené na parkovanie.  

Pri porušení pravidiel parkovania budeme v súčinnosti s mestskou políciou postupovať v zmysle platných predpisov.

Platba za parkovanie

Študenti

Ubytovacie oddelenie

ADT, kancelárie č. 2 až 6

Email: mlyny.ubytovanieuniba.sk

Úradné hodiny

Pondelok07.00 - 15.00
Utorok07.00 - 15.00
Streda07.00 - 15.00
Štvrtok07.00 - 15.00
Piatok07.00 - 15.00
Sobota-NedeľaZATVORENÉ


 

Neštudenti, nájomcovia

Lucia Hrneková

VBB, kancelária č. 7

Email: mlyny.najomuniba.sk 

            lucia.hrnekovauniba.sk 

Úradné hodiny

Pondelok08.00 - 15.00
Utoroknestránkový deň
Streda08.00 - 12.00
Štvrtoknestránkový deň
Piatoknestránkový deň
Sobota-NedeľaZATVORENÉ

*parkovanie si môžete zabezpečiť aj prostredníctvom emailu alebo po vopred dohovorenom termíne