Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Prenájom nebytových priestorov

Ponuka nebytových priestorov:

  • Nebytový priestor s celkovou výmerou 49,58m2 sa nachádza v Átriovom domku blok R, 3NP, v rámci priestoru je toaleta (pôdorys na stiahnutie)
  • Nebytový priestor s celkovou výmerou 24,19m2 sa nachádza v Átriovom domku blok R, 1PP (pôdorys na stiahnutie)
  • Nebytový priestor s celkovou výmerou 76,68m2 sa nachádza v Átriovom domku blok R, 1PP (pôdorys na stiahnutie)
  • Nebytový priestor s celkovou výmerou 25,46m2 sa nachádza v Átriovom domku blok C, 1NP (pôdorys na stiahnutie)

V prípade záujmu o nebytový priestor a vypracovanie cenovej ponuky píšte prosím na nižšie uvedený kontakt.

Kontakt:

Lucia Hrneková

mlyny.najomuniba.sk