Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Reklama

vedúci marketingového oddelenia:

prenájom nebytových priestorov, telocviční, parkovanie:

 Mgr. Branislav Martiňák

 +421 918 110 029

 branislav.martinakuniba.sk

 

reklama na internete a v priestoroch internátu:

 Mgr. Martina Krútilová

+421 918 110 090

martina.krutilovauniba.sk