Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Reklama

vedúci marketingového oddelenia:

prenájom nebytových priestorov, telocviční, parkovanie

Lucia Hrneková

 +421 918 110 042

lucia.hrnekova@uniba.sk

reklama na internete a v priestoroch internátu:

 Mgr. Martina Krútilová

+421 918 110 090

martina.krutilovauniba.sk