Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Straty a nálezy

Chcete pomôcť ľudom, ktorí niečo stratili a vy ste to našli?

Všetky nájdené predmety uschovávame v našich skladových priestoroch, kde sú dôkladne evidované a uložené. V prípade, že ste niečo našli a chcete to odovzdať, stačí daný predmet doručiť osobne na dispečing technického oddelenia, ktorý sa nachádza vo VB, blok B (štúrak), 1.PP (podzemné podlažie).

Nájdený predmet bude následne evidovaný a uložený na obdobie 1 roka od dátumu jeho prvého uloženia. Po tomto termíne budú dané predmety odpísané.

Čo robiť keď niečo hľadáte?

Informovať sa môžete osobne na dispečingu technického oddelenia, alebo prostredníctvom emailovej schránky: mlyny.udrzbauniba.sk, pričom je dôležité uviesť presný popis predmetu, miesto a dátum, kedy ste daný predmet stratili. Tieto údaje sú dôležité z hľadiska spätnej väzby v prípade, že sa vami hľadaná vec nájde.