Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Študovne

Čo je potrebné urobiť v prípade, ak chcete využiť študovňu

Študovne sú prístupné všetkým ubytovaným v ktoromkoľvek čase.
Vstup do študovní je umožnený prostredníctvom čítačky kariet.
V študovni sa riaďte pokynmi, ktoré nájdete v každej z nich.
Ak po vstupe zistíte v študovni poškodenie majetku, bezodkladne ho hláste na mlyny.udrzba@uniba.sk. 

Zoznam študovní

Výškové bloky

  • blok VBA- poschodie 14,13,12,11,10,9,8
  • blok VBB- poschodie 12,10,8,7,4

Átriové domky

  • AD R (spodná vrátnica) - K50, K77, H37, H65, H93
  • AD A (vrchná vrátnica) - A48, A75, B51, B79

Manželské internáty

  • MI B7