Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Študovne

Čo je potrebné urobiť v prípade, ak chcete využiť študovňu

Študovne sú prístupné všetkým ubytovaným v ktoromkoľvek čase.
Vstup do študovní je umožnený prostredníctvom čítačky kariet.
V študovni sa riaďte pokynmi, ktoré nájdete v každej z nich.
Ak po vstupe zistíte v študovni poškodenie majetku, bezodkladne ho hláste prostredníctvom aplikácie FIXATIO alebo na email mlyny.udrzbauniba.sk.

Zoznam študovní

Výškové bloky

  • blok VBA- poschodie 14,12,10,8
  • blok VBB- poschodie 12,10,8,7,4

Átriové domky

  • AD - A 48, A 75
  • AD - B 51, B 79
  • AD - H 37, H 65, H 93
  • AD - K 50, K 77

Manželské internáty

  • MI B7