Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Študovne

zoznam študovní

AD A – 1.  poschodie
AD A – 2. poschodie
AD B – 1. poschodie
AD B – 2. poschodie
AD C - 2. poschodie
AD F - 2. poschodie
AD H - prízemie
AD H - 1. poschodie
AD H - 2. poschodie
AD K - 1. poschodie
AD K - 2. poschodie

VB A – 8. poschodie
VB A – 9. poschodie
VB A – 10. poschodie
VB A – 11. poschodie
VB A – 13. poschodie
VB A – 14. poschodie

MI B - prízemie