Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Študovne

Čo je potrebné urobiť v prípade, ak chcete využiť študovňu

Študovne sú prístupné všetkým ubytovaným v ktoromkoľvek čase. 

Pre prístup do študovne je potrebné vyzdvihnúť si kľúč na vrátnici daného objektu, v ktorej sa študovňa nachádza. 

Kľúč sa odovzdáva po zapísaní jednotlivých údajov: 

  • Meno a priezvisko
  • Číslo izby
  • Číslo ISIC karty  
  • Číslo študovne
  • Dátum zapožičania kľúča
  • Dátum vrátenia kľúča

Vaša ISIC karta ostáva na vrátnici.

Zapožičanie kľúča od študovne pre osobu je limitované na maximálne 24 hodín. 

zoznam študovní

 

BudovaBlok - kľúčeBlok/Poschodie
ŠturákVBA - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ÁtriakyAD R (spodná vrátnica)

K-50 - 3.NP

K-77 - 4.NP

H-37 - 2.NP

H-65 - 3.NP

H-93 - 4.NP

ÁtriakyAD A (vrchná vrátnica)

A-48 - 2.NP

A-75 - 3.NP

B-51 - 2.NP

B-79 - 3.NP

Manželákynonstop otvorenáMI B - prízemie č.B7