Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Telocvične

Telocvičňa Pedagogickej fakulty

Telocvičňa na sálové športy (football, basketball, voleyball…)

Telocvičňa sa nachádza na Manželákoch - blok J. 

Veľkosť: 656 m2

(36 x 17,5 metra)

Telocvičňa Lekárskej fakulty

Telocvična na sálové športy (football, basketball, voleyball…)

Telocvična sa nachádza na Manželákoch - blok J. 

Veľkosť: 1015 m2

(42,5 x 23,4 metra)