Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Úschovňa bicyklov

Záujemcovia o uskladnenie bicyklov môžu navštíviť ubytovacie oddelenie, ktoré im na základe vyplnenia protokolu a zaplatenia návratného poplatku vo výške 5,00 € odovzdá kľúč od miestnosti.

Úschovne nájdete na Átriových domkoch a vo Výškovom bloku internátov Ľ. Štúra:

AD - blok E, blok R a blok P – bývalé vrátnice hneď pri vchode

VB – chodba za turniketmi