Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Verejné súťaže

SÚŤAŽ: Prevádzka zábavno-kultúrneho (alt. edukačného) centra

Dňa 2.11.2021 Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra vyhlasuje súťaž na nebytové priestory. Účelom nájmu má byť prevádzka zábavno-kultúrneho (alt. edukačného) centra. Vítaná je ponuka rýchleho občerstvenia.

Súťaž

Foto č.1

Foto č.2

Foto č.3

Foto č.4

Pôdorys