Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Verejné súťaže

SÚŤAŽ: Univerzita Komenského v Bratislave, Mlyny UK vyhlasuje súťaž na nebytové priestory.

Univerzita Komenského v Bratislave, Mlyny UK vyhlasuje súťaž na nebytové priestory. Účel nájmu podľa návrhu uchádzača. 

Súťaž

Foto č.1

Foto č.2

Foto č.3

Foto č.4

Pôdorys