Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Lezecká miestnosť

VM Ľ. Štúra —Mlyny UK v spolupráci s ubytovanými študentmi, ktorí projekt predložili a spracovali, pre vás pripravili k užívaniu projekt Lezeckej steny.

Nachádza sa na Átriákoch na bloku E, 2.poschodie, číslo dverí 75a.

Lezeckú miestnosť môžete využiť počas celého dňa.

Kľúče od miestnosti s lezeckou stenou sú k dispozícii na hornej vrátnici ADA.

Vstup pre študentov je zadarmo.