Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Lezecká miestnosť

Lezecká miestnosť je nateraz z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukcií na bloku AD E neprístupná.