Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Posilňovňa Terminátor

Študenti môžu na internátoch využiť aj posilňovňu Terminátor. Kvôli menším priestorom má posilňovňa obmedzenú kapacitu a počet cvičiacich je limitovaný. Z tohto dôvodu sa na začiatku zimného semestra prihlásia záujemcovia a po naplnení kapacity sa počas roka neprijímajú noví členovia.

Umiestnenie: Átriové domky, blok S, prízemie

Otváracia doba: 07:00 - 22:00

Vstupné: zadarmo

Kapacita: 8 - 10 cvičiacich (každý člen dostane svoj kľúč)

Zodpovedná osoba: JUDr. Ladislav Tóth

Kontakt: gyzenygmail.com