Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

COVID-19

Informácie ohľadom aktuálnych opatrení nájdete na stránke Univerzity Komenského. 

Internát MLYNY UK je v oranžovej fáze

Vláda SR dňa 16. septembra 2021 schválila nové rozdelenie okresov podľa tzv. COVID automatu. Bratislava bude od pondelka 20. septembra 2021 zaradená do stupňa rizika „ostražitosť“ (oranžová fáza). Ako sme už niekoľkokrát avizovali, od oranžovej fázy internát prechádza do režimu „OTP”. Znamená to, že pri vstupe do budov sa každý bude musieť preukázať potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Za osobu v režime OTP sa na účely vyhlášky ÚVZ SR pod č. 240 zo dňa 12. augusta 2021 považuje:

• osoba plne očkovaná,

• osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

• osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností vyššie; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. 

V Bratislave je prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných už 75 percent osôb nad 50 rokov, čo sa môže čoskoro prejaviť v prehodnotení zaradenia Bratislavy na tzv. COVID semafore (v prípade plnej zaočkovanosti týchto osôb bude Bratislava o dva stupne rizika vo výhode).

Uvedomujeme si, že pre nezaočkovaných študentov – ktorých podiel by podľa nášho prieskumu mal predstavovať okolo 4 % – môže pravidelné testovanie predstavovať zvýšenie životných nákladov. Hľadáme cesty, ako študentom s povinnosťou pravidelného testovania pomôcť, ak by takáto situácia pretrvávala.

Aktuálne platné opatrenia

RÚŠKO –  povinnosť nosiť rúško/respirátor v interiéri.

ODSTUP pri čakaní v rade alebo v priestoroch s väčšou koncentráciou ľudí dodržujte rozostupy minimálne 2 metre.

RUKY pri vstupe do budov použite dezinfekčné prípravky na ruky. Počas dňa si tiež ruky častejšie umývajte.

Dištančná výučba - možnosť zrušenia rezervácie/odstúpenie od zmluvy

1. Ak si žiadateľ o ubytovanie zruší rezerváciu do 15. septembra, internáty mu vrátia kauciu aj cenu za ubytovanie a jeho miesto pridelia ďalším záujemcom z poradovníka

2. Ak sa študent ubytuje a do 30. septembra sa kvôli dištančnej výučbe bude chcieť odubytovať, internát mu umožní zmluvu ukončiť, vráti mu alikvotnú časť uhradenej ceny a jeho miesto priradí ďalšiemu záujemcovi.

3. Ak sa študent rozhodne ukončiť ubytovanie od 1. októbra 2021, postupuje v súlade so zmluvou o ubytovaní.

Študenti, ktorí sa rozhodnú pridelené ubytovanie nevyužiť, sa tým vzdávajú nároku na ubytovanie v tomto akademickom roku.

Internáty v prípade voľných kapacít umožnia počas februára 2022 dodatočné ubytovanie študentov na letný semester.

FORMULÁR NA ZRUŠENIE REZERVÁCIE: https://forms.office.com/r/M5D69kEkHz

Vstup do budov/areálu

Internáty momentálne kontrolujú potvrdenie o zaočkovanosti, testovaní a prekonaní COVID.

Upozorňujeme však, že keď bude Bratislava v oranžovej faze – fáza OSTRAŽITOSŤ, internát prechádza do režimu “OTP”. Znamená to, že pri vstupe do budov alebo areálu sa každý bude musieť preukázať potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Za osobu v režime OTP sa na účely vyhlášky ÚVZ SR považuje:

• osoba plne očkovaná,

• osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

• osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností vyššie; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. 

Mám podozrenie/potvrdené ochorenie COVID-19

Ihneď nám dajte vedieť prostredníctvom formulára.

Ďalší postup:

  1. Obmedzte pohyb na internáte na nevyhnutné minimum a počkajte na ďalšie pokyny.
  2. Informuje aj študijné oddelenie vašej fakulty.
  3. Internát pre vás zabezpečí izoláciu v priestoroch tomu určených do určenia ďalšieho postupu ošetrujúcim lekárom prípadne RÚVZ.
  4. Ak nie je dostatočná kapacita na jednotlivú izoláciu, možno ubytovanému nariadiť izoláciu v jemu pridelenej ubytovacej bunke - vrátane izolácie spolubývajúcich.

V prípade umiestnenia do izolačnej izby vám internát poskytne základné hygienické vybavenie za poplatok podľa platného cenníka.

Stravu vám môže zabezpečiť kamarát alebo internát. V tom prípade potrebujete ISIC, ktorý bude slúžiť ako vaša platobná karta. 

Návštevy

Návštevy medzi ubytovanými sú zatiaľ povolené, no počet osôb v jednej izbe nesmie prekročiť počet lôžok.

Návštevy neubytovaných osôb sú zakázané.

Odberné/očkovacie miesta

ODBERNÉ MIESTA NA TESTOVANIE: 

Poliklinika Mlynská dolina 

Zoznam mobilných odberových miest 

OČKOVACIE MIESTA:

Poliklinika Mlynská dolina  - bez nutnosti registrácie 

Poliklinika Karlova Ves - povinná registrácia

Biont - povinná registrácia

Zoznam očkovacích miest bez nutnosti registrácie