Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

COVID-19

Online výučba a odchod z internátov

Ďakujeme všetkým, ktorí svojím zodpovedným prístupom pomáhali v snahe udržať internáty otvorené čo najdlhšie. Vzhľadom na vývoj situácie v posledných dňoch a na základe skúseností z internátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine však, žiaľ, očakávame zásadné zhoršenie situácie aj na bratislavských internátoch. Výučba na Univerzite Komenského bude najneskôr od 5. októbra prebiehať dištančne/online.

Práve z tohto dôvodu vám umožníme opustiť internáty dobrovoľne, plánovane a za zvýhodnených podmienok. Do pondelka 5. októbra 2020 môžete podpísať Dodatok k Zmluve o ubytovaní, vďaka ktorému sa nemusíte úplne odubytovať – môžete si v izbe nechať veci, vaše lôžko vám podržíme, kým nebude bezpečné vrátiť sa. Navyše tak získate 100 % zľavu z poplatku za mesiace november a december.

Postup:

 • Vezmite si z izby všetky veci potrebné k štúdiu, bežnému životu a tiež cennosti, kvety alebo zvieratá.
 • Vyprázdnite chladničku a odstráňte všetky veci, ktoré rýchlo podliehajú skaze. Internát môže byť nedostupný aj niekoľko mesiacov.
 • Od 28.9. do 5.10. 2020 je ubytovacie oddelenie otvorené od 8:00 do 16:00 hod. aj počas víkendu.
 • Pripravte si vlastné pero, ISIC kartu a občiansky preukaz.
 • Dodatok k zmluve vám vytlačia na Ubytovacom oddelení vo výškovom bloku B. Tu tiež prebieha celý administratívny proces.
 • Po podpise dodatku nemôžete využívať ubytovanie, ani služby, ktoré internát ponúka, až do odvolania/výzvy.

 

Splnomocnená osoba

Ak nemáte možnosť prísť si pre veci a absolvovať tento proces osobne, podpísať Dodatok k Zmluve o ubytovaní a odovzdať kľúče môže aj vami splnomocnená osoba. Akceptovať budeme len úradne osvedčené plnomocenstvo. Odovzdanie Dodatku k Zmluve o ubytovaní a kľúčov nie je možné poštou ani iným ako osobným spôsobom.


Môžem podpísať dodatok aj po 5.októbri 2020?

Nie, odchod z internátu za vyššie spomenutých podmienok je možný len do 5. októbra 2020.

 

Október som už zaplatil/a. Budete vracať poplatok?

Poplatok za október vrátený nebude. Aj keď od 5. októbra u nás fyzicky nebudete, tak ako na jar, aj v tomto období majú internáty výdavky za energie a chod internátov aj počas týchto mesiacov.

 

Ak už v akademickom roku 2020/21 nemáte vôbec záujem využiť ubytovanie na našom internáte, máte možnosť Zmluvu o ubytovaní ukončiť dohodou. Upozorňujeme však, že v prípade návratu k prezenčnej výučbe a opätovného sprístupnenia internátu už nemáte nárok na lôžko, ktoré ste dostali pridelené, a negarantujeme vám možnosť vrátiť sa v tomto akademickom roku na internát.

Vážení ubytovaní, prosíme vás, aby ste možnosť dobrovoľného odchodu so zvýhodnenými podmienkami využili, kým je čas. Je pravdepodobné, že pri pokračovaní súčasných trendov budeme musieť internáty buď úplne uzavrieť a všetkých študentov odubytovať, alebo v prípade nekontrolovateľného komunitného šírenia vyhlási RÚVZ na internátoch karanténu.

Prosím Vás o dodržiavanie hygienických a protiepidemických opatrení a v prípade radov pred Ubytovacím oddelením dodržiavajte odstup minimálne 2 metre a noste rúško aj ak čakáte v exteriéri. Rúško aj dezinfekcia rúk sú stále povinné v interiéri našich budov.

Internát MLYNY UK je v červenej fáze

24. septembra 2020 zasadal Permanentný krízový štáb Univerzity Komenského a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v Bratislave, ako aj u nás na internáte rozhodol, že celý komplex Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny prechádza s okamžitou platnosťou do červenej fázy. 

Čo to znamená?  

Ubytovaní môžu u nás aj naďalej bývať a stravovať sa v našej jedálni. Okrem doteraz platných bezpečnostných a hygienických opatrení riaditeľ vydáva vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a z dôvodu opakovaných porušení ubytovacieho poriadku nasledovné nariadenia:   

 • Zákaz návštev ubytovaných medzi ubytovacími blokmi. Ubytovaným dôrazne neodporúčame návštevy medzi jednotlivými izbami a v prípade ďalšieho zhoršenia situácie návštevy medzi izbami úplne zakážeme. 
 • Počet prítomných osôb v izbe nesmie prekročiť ubytovaciu kapacitu izby.  
 • V študovniach je znížená pôvodná kapacita miest na polovicu.  
 • Úplný zákaz zhromažďovania a združovania osôb s akýmkoľvek cieľom v interiéri aj exteriéri areálu internátu. Univerzita ako vlastník a ubytovacie zariadenia ako správca dotknutých pozemkov neudeľujú súhlas na akékoľvek zhromaždenia na akademickej pôde.
 • Dôrazné dodržiavanie nočného pokoja (od 22.00 hod. do 7.00 hod.).  

 

Ďalší vývoj:  

- V prípade zlepšenia situácie sa internát môže vrátiť do oranžovej fázy (vyhodnocuje PKŠ UK v súčinnosti s RÚVZ). 

- V prípade negatívneho vývoja môže dôjsť k dočasnému prerušeniu poskytovania ubytovacích služieb na neurčitý čas – internát sa podobne ako na jar uzavrie a študenti budú musieť odísť.  

- V prípade, že by v priestoroch internátu došlo ku komunitnému šíreniu ochorenia, a teda RÚVZ nebude schopný identifikovať úzke kontakty, môže nastať situácia karantenizácie objektov – uzavretie internátov a karanténa pre všetky osoby, ktoré sa v internáte nachádzajú.  

Vývoj situácie je plne v rukách každého jedného z nás. Ak budete dodržiavať pokyny, veríme, že internát dokážeme udržať otvorený. Evidujeme však ubytovaných, ktorí svojím nezodpovedným správaním (najmä skupinovými akciami vo večerných a nočných hodinách) ohrozujú chod internátu a zdravie nás všetkých.  

 

Upozorňujeme Vás, že v prípade porušenia nariadení a pokynov vyplývajúcich z predmetného príkazu riaditeľa bude ubytovaný sankcionovaný pokutou vo výške 79 eur a v prípade opätovného porušenia nariadení bude z internátov vylúčený. Zároveň o tejto skutočnosti bude informovaná aj fakulta, ktorá bude ďalej postupovať v zmysle disciplinárneho poriadku.

 

Upozorňujeme, že opatrenia a sankcie sa vzťahujú na všetkých ubytovaných bez výnimky. V prípade ich porušenia tak môžu byť z internátu vylúčení aj zahraniční študenti.  

Ak ste si všimli, že niekto nedodržiava pokyny a nariadenia, upozornite, prosím, pracovníkov z Oddelenia pre bezpečnosť a poriadok mailom na mlyny.priestupkyuniba.sk, alebo volajte na číslo 0918 110 055. Situáciu budeme okamžite riešiť.  

Ďakujeme všetkým zodpovedným obyvateľom nášho internátu, stále veríme, že to zvládneme. Bez Vašej pomoci to však nepôjde.

MÁM PODOZRENIE alebo POTVRDENÉ OCHORENIE COVID-19. ČO MÁM ROBIŤ?

Informácie a pokyny nájdete TU. 

Ďalší postup:

 1. Obmedzte pohyb na internáte na nevyhnutné minimum a počkajte na ďalšie pokyny.
 2. Informuje aj študijné oddelenie vašej fakulty.
 3. Internát pre vás zabezpečí izoláciu v priestoroch tomu určených do určenia ďalšieho postupu ošetrujúcim lekárom prípadne RÚVZ.
 4. Ak nie je dostatočná kapacita na jednotlivú izoláciu, možno ubytovanému nariadiť izoláciu v jemu pridelenej ubytovacej bunke - vrátane izolácie spolubývajúcich.

V prípade izolácie ubytovaného mu bude poskytnuté základné hygienické vybavenie za stanovený poplatok 3,- € a stravné v hodnote 13,- € na deň  / raňajky 3€, obed 5€, večera 5€ /

 

Príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 sú:

 • zvýšená telesná teplota
 • kašeľ
 • zvracanie
 • hnačky
 • náhla strata chuti a čuchu
 • iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest

Ako chrániť seba a ostatných?

RÚŠKO

Nosenie ochranného rúška je povinné vo všetkých vnútorných priestoroch ale aj v dopravných prostriedkoch s výnimkou vašej izby. Dôležité je tiež správne nosenie rúška, pamätajte, že musí zakrývať nos a aj ústa. 

ODSTUP

Dodržiavajte rozostupy vo vnútorných i vonkajších priestoroch, odporúčaný odstup je 2 metre.

RUKY

Pri vstupe do budov použite dezinfekčné prípravky na ruky. Počas dňa si tiež ruky umývajte mydlom a vodou častejšie. Ak sú dostupné, používajte aj dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu.

Ďalšie odporúčania

 • Vyhnite sa dotýkaniu očí, nosa a úst neumytými rukami.
 • Tvárové rúško vymeňte za nové, keď je poškodené, vlhké alebo špinavé. Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie. Tvárové rúško z látky je po použití potrebné vyprať v práčke na 60 °C s bežne dostupnými pracími prostriedkami, prípadne ho vyvariť vo vriacej vode (100 °C) počas 5 minút, vypraté textilné rúško pri nižšej teplote treba prežehliť pri teplote určenej na bavlnu.
 • Vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí. Ak sa už v takýchto priestoroch nachádzate – reštaurácia, klub, dávajte si mimoriadny pozor, často si umývajte ruky, pite len z vlastného pohára a pod.
 • Keď kýchate alebo kašlete, zakryte si ústa  jednorazovými papierovými vreckovkami, rúškom alebo odevom. Nezakrývajte si ich len rukami, pretože sa nimi následne dotýkate mnohých povrchov, resp. následne si ruky dezinfikujte.
 • Vyhnite sa zdieľaniu osobných vecí, ako sú pero, kuchynský riad či uteráky, s inými ľuďmi.
 • Obmedzte fyzický kontakt s cudzími osobami – napríklad podávanie rúk, bozkávanie  či objímanie.
 • Zvážte nutnosť cestovať (je naozaj nevyhnutné, aby ste každý víkend cestovali plným vlakom či autobusom domov?). Čím viac obmedzíme kontakt s inými ľuďmi/komunitami (miešanie obyvateľov), tým menšie je riziko šírenia nákazy na našich internátoch – alebo vo vašej rodine.
 • Odporúčame tiež vyhnúť sa cestovaniu do zahraničia. To so sebou prináša väčšiu mieru rizika zavlečenia ochorenia COVID-19 na naše územie ako importovanú nákazu. Ak už ste v zahraničí, odporúčame zvoliť si skôr ubytovanie mimo hlavných trás a s menším počtom ľudí. Rovnako je vhodné dbať na dostatočný sociálny odstup od cudzích osôb, dôkladné umývanie a dezinfekciu  rúk a nosenie rúška vo verejných interiérových priestoroch a na miestach s vyššou koncentráciou ľudí (letiskové haly, dopravné prostriedky).
 • Ak pociťujete niektorý z príznakov ochorenia COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), kontaktujte telefonicky svojho všeobecného lekára, ktorý navrhne vhodný postup.
 • V prípade mimoriadnych zdravotných komplikácií volajte na číslo 155 a informujte dispečing, že máte podozrenie na ochorenie COVID-19.  
 • Prihlásiť sa na vyšetrenie na COVID-19 môžete aj TU.

Zelená – oranžová – červená: čo znamenajú jednotlivé fázy?

ZELENÁ FÁZA (bez potvrdených prípadov)

• Platia štandardné hygienické opatrenia ako povinnosť nosenia rúška v interiéri, dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy a dodržiavanie rozostupov (R-O-R).

• Internát má vyčlenené ubytovacie kapacity pre osoby s podozrením na ochorenie alebo s ochorením COVID-19.

 

ORANŽOVÁ FÁZA (podozrenie na ochorenie, menej ako 2 pozitívne prípady)

• Internáty zabezpečujú častejšiu dezinfekciu spoločných priestorov a dotykových plôch.

• Informácia o prechode do oranžovej fázy je zverejnená pri vstupe do objektu, ubytovaní by mali byť ešte zodpovednejší a dbať na dodržiavanie protiepidemických opatrení (R-O-R, časté vetranie izieb, obmedzenie sociálnych kontaktov a návštev medzi blokmi). Zároveň by ubytovaní mali dbať na zvýšenú hygienu a upratovanie sociálnych zariadení (v prípade buniek), častejšie vynášanie odpadkov a pod.

 

ČERVENÁ FÁZA (viac ako dva potvrdené prípady)

• Na základe individuálneho posúdenia môžu byť prevádzky v bloku uzavreté (jedálne, služby a pod.).

• Objekty, ktoré sú v červenej fáze, sú dôkladne monitorované Permanentným krízovým štábom UK. Ak sa situácia v objektoch nebude zlepšovať, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva môže PKŠ UK odporučiť Krízovému štábu UK objekt uzavrieť.

• Na základe individuálneho posúdenia môže byť zakázané návštevy medzi izbami/bunkami ako aj zákaz vstupu ľuďom neubytovaným v danom bloku.

 

Univerzita Komenského má viacero ubytovacích zariadení. Najväčšími sú Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny a Vysokoškolský internát Družba. Na základe odporúčaní ministerstva školstva a epidemiológov pri posudzovaní fáz rozdeľujeme naše internáty na menšie jednotky, ktorými sú jednotlivé ubytovacie bloky. Permanentný krízový štáb UK (PKŠ UK) neustále vyhodnocuje situáciu a zelenú, oranžovú alebo červenú fázu vyhlasuje individuálne pre každý ubytovací blok. Situáciu vyhodnocuje aj na základe vývoja epidemiologickej situácie v rámci UK alebo mesta/regiónu.

Permanentný krízový štáb UK postupuje v súlade s Manuáluom pre študentské domovy a internáty, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.