Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

COVID-19

Aktuálne platné opatrenia

RESPIRÁTOR  v interiéri sme povinní nosiť respirátor 

RÚŠKO  povinné v exteriéri v prípade hromadných podujatí  a pri vzdialenosti do 2 metrov

ODSTUP pri čakaní v rade alebo v priestoroch s väčšou koncentráciou ľudí dodržujte rozostupy minimálne 2 metre.

RUKY pri vstupe do budov použite dezinfekčné prípravky na ruky. Počas dňa si tiež ruky častejšie umývajte.

Dištančná výučba - možnosť zrušenia rezervácie/odstúpenie od zmluvy

1. Ak si žiadateľ o ubytovanie zruší rezerváciu do 15. septembra, internáty mu vrátia kauciu aj cenu za ubytovanie a jeho miesto pridelia ďalším záujemcom z poradovníka

2. Ak sa študent ubytuje a do 30. septembra sa kvôli dištančnej výučbe bude chcieť odubytovať, internát mu umožní zmluvu ukončiť, vráti mu alikvotnú časť uhradenej ceny a jeho miesto priradí ďalšiemu záujemcovi.

3. Ak sa študent rozhodne ukončiť ubytovanie od 1. októbra 2021, postupuje v súlade so zmluvou o ubytovaní.

Študenti, ktorí sa rozhodnú pridelené ubytovanie nevyužiť, sa tým vzdávajú nároku na ubytovanie v tomto akademickom roku.

Internáty v prípade voľných kapacít umožnia počas februára 2022 dodatočné ubytovanie študentov na letný semester.

Vstup do budov/areálu

Internáty momentálne kontrolujú potvrdenie o zaočkovanosti, testovaní a prekonaní COVID.

Upozorňujeme však, že keď bude Bratislava v oranžovej faze – fáza OSTRAŽITOSŤ, internát prechádza do režimu “OTP”. Znamená to, že pri vstupe do budov alebo areálu sa každý bude musieť preukázať potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Za osobu v režime OTP sa na účely vyhlášky ÚVZ SR považuje:

• osoba plne očkovaná,

• osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

• osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností vyššie; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. 

Mám podozrenie/potvrdené ochorenie COVID-19

Ihneď nám dajte vedieť prostredníctvom formulára.

Ďalší postup:

  1. Obmedzte pohyb na internáte na nevyhnutné minimum a počkajte na ďalšie pokyny.
  2. Informuje aj študijné oddelenie vašej fakulty.
  3. Internát pre vás zabezpečí izoláciu v priestoroch tomu určených do určenia ďalšieho postupu ošetrujúcim lekárom prípadne RÚVZ.
  4. Ak nie je dostatočná kapacita na jednotlivú izoláciu, možno ubytovanému nariadiť izoláciu v jemu pridelenej ubytovacej bunke - vrátane izolácie spolubývajúcich.

V prípade umiestnenia do izolačnej izby vám internát poskytne základné hygienické vybavenie za poplatok podľa platného cenníka.

Stravu vám môže zabezpečiť kamarát alebo internát. V tom prípade potrebujete ISIC, ktorý bude slúžiť ako vaša platobná karta. 

Návštevy

Návštevy medzi ubytovanými sú zatiaľ povolené, no počet osôb v jednej izbe nesmie prekročiť počet lôžok.

Návštevy neubytovaných osôb sú zakázané.

Odberné/očkovacie miesta

ODBERNÉ MIESTA NA TESTOVANIE: 

Poliklinika Mlynská dolina 

Zoznam mobilných odberových miest 

OČKOVACIE MIESTA:

Poliklinika Mlynská dolina  - bez nutnosti registrácie 

Poliklinika Karlova Ves - povinná registrácia

Biont - povinná registrácia

Zoznam očkovacích miest bez nutnosti registrácie