Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

COVID-19

Aktuálne informácie o testovaní

 

Aké opatrenia momentálne platia? 

 

 

Až do 7. februára platí zákaz vychádzania. Výnimky zo zákazu sa budú meniť podľa epidemiologickej situácie na Slovensku a budú rôzne aj podľa situácie po plošnom testovaní v jednotlivých okresoch. Od 27. januára je potrebné mať so sebou certifikát s negatívnym výsledkom na COVID-19 (PCR alebo antigénový) aj na cestu do práce, prírody, či za účelom doplnenia pohonných hmôt. Výnimky majú osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace. Medzi výnimky je ešte stále zaradená cesta za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a iné. V tomto prípade negatívny test nepotrebujete.  

 

Potrebujem sa dať testovať? 

 

Od 18. januára je možnosť dať sa priebežne testovať antigénovým testom. Testovanie nie je povinné, no bez certifikátu budete môcť po 27.1. 2021 do 7.2.2021 vychádzať len za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti. 

 

Kam sa môžem ísť dať testovať? 

 

Celý zoznam antigénových odberných miest je zverejnený na https://www.health.gov.sk/?ag-mom. Pri Internáte Mlyny sa nachádza odberné miesto v Poliklinike Karlova Ves (Líščie údolie 57), ktoré funguje od pondelka do piatku od 10:00-18:00 a dá sa do neho objednať vopred cez hore priloženú webovú stránku. Karlova Ves bude od piatka, 22. januára,  testovať obyvateľov v 14 odberových miestnostiach. Po dve budú v Základnej škole Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62, v Základnej škole na Veternicovej 20, v Karloveskom centre kultúry na Molecovej 2, v Spojenej škole na Tilgnerovej 14 a v sídle Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na Námestí sv. Františka. Tí, ktorí sa chcú objednať na testovanie vopred, môžu využiť testovacie miesto v autobuse na parkovisku pred cintorínom Slávičie údolie počas víkendu.

 


Ak sa momentálne nachádzate na internáte a výsledok vášho testu bude pozitívny, dajte nám ihneď vedieť prostredníctvom tohto krátkeho formulára. Následne Vás budeme kontaktovať a spolu dohodneme priebeh vašej karantény na Mlynoch UK.

 

MÁM PODOZRENIE alebo POTVRDENÉ OCHORENIE COVID-19. ČO MÁM ROBIŤ?

Informácie a pokyny nájdete TU. 

Ďalší postup:

 1. Obmedzte pohyb na internáte na nevyhnutné minimum a počkajte na ďalšie pokyny.
 2. Informuje aj študijné oddelenie vašej fakulty.
 3. Internát pre vás zabezpečí izoláciu v priestoroch tomu určených do určenia ďalšieho postupu ošetrujúcim lekárom prípadne RÚVZ.
 4. Ak nie je dostatočná kapacita na jednotlivú izoláciu, možno ubytovanému nariadiť izoláciu v jemu pridelenej ubytovacej bunke - vrátane izolácie spolubývajúcich.

V prípade izolácie ubytovaného mu bude poskytnuté základné hygienické vybavenie za stanovený poplatok 3,- € a stravné v hodnote 13,- € na deň  / raňajky 3€, obed 5€, večera 5€ /

 

Príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 sú:

 • zvýšená telesná teplota
 • kašeľ
 • zvracanie
 • hnačky
 • náhla strata chuti a čuchu
 • iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest

Ako chrániť seba a ostatných?

RÚŠKO

Nosenie ochranného rúška je povinné vo všetkých vnútorných priestoroch ale aj v dopravných prostriedkoch s výnimkou vašej izby. Dôležité je tiež správne nosenie rúška, pamätajte, že musí zakrývať nos a aj ústa. 

ODSTUP

Dodržiavajte rozostupy vo vnútorných i vonkajších priestoroch, odporúčaný odstup je 2 metre.

RUKY

Pri vstupe do budov použite dezinfekčné prípravky na ruky. Počas dňa si tiež ruky umývajte mydlom a vodou častejšie. Ak sú dostupné, používajte aj dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu.

Ďalšie odporúčania

 • Vyhnite sa dotýkaniu očí, nosa a úst neumytými rukami.
 • Tvárové rúško vymeňte za nové, keď je poškodené, vlhké alebo špinavé. Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie. Tvárové rúško z látky je po použití potrebné vyprať v práčke na 60 °C s bežne dostupnými pracími prostriedkami, prípadne ho vyvariť vo vriacej vode (100 °C) počas 5 minút, vypraté textilné rúško pri nižšej teplote treba prežehliť pri teplote určenej na bavlnu.
 • Vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí. Ak sa už v takýchto priestoroch nachádzate – reštaurácia, klub, dávajte si mimoriadny pozor, často si umývajte ruky, pite len z vlastného pohára a pod.
 • Keď kýchate alebo kašlete, zakryte si ústa  jednorazovými papierovými vreckovkami, rúškom alebo odevom. Nezakrývajte si ich len rukami, pretože sa nimi následne dotýkate mnohých povrchov, resp. následne si ruky dezinfikujte.
 • Vyhnite sa zdieľaniu osobných vecí, ako sú pero, kuchynský riad či uteráky, s inými ľuďmi.
 • Obmedzte fyzický kontakt s cudzími osobami – napríklad podávanie rúk, bozkávanie  či objímanie.
 • Zvážte nutnosť cestovať (je naozaj nevyhnutné, aby ste každý víkend cestovali plným vlakom či autobusom domov?). Čím viac obmedzíme kontakt s inými ľuďmi/komunitami (miešanie obyvateľov), tým menšie je riziko šírenia nákazy na našich internátoch – alebo vo vašej rodine.
 • Odporúčame tiež vyhnúť sa cestovaniu do zahraničia. To so sebou prináša väčšiu mieru rizika zavlečenia ochorenia COVID-19 na naše územie ako importovanú nákazu. Ak už ste v zahraničí, odporúčame zvoliť si skôr ubytovanie mimo hlavných trás a s menším počtom ľudí. Rovnako je vhodné dbať na dostatočný sociálny odstup od cudzích osôb, dôkladné umývanie a dezinfekciu  rúk a nosenie rúška vo verejných interiérových priestoroch a na miestach s vyššou koncentráciou ľudí (letiskové haly, dopravné prostriedky).
 • Ak pociťujete niektorý z príznakov ochorenia COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), kontaktujte telefonicky svojho všeobecného lekára, ktorý navrhne vhodný postup.
 • V prípade mimoriadnych zdravotných komplikácií volajte na číslo 155 a informujte dispečing, že máte podozrenie na ochorenie COVID-19.  
 • Prihlásiť sa na vyšetrenie na COVID-19 môžete aj TU.

Zelená – oranžová – červená: čo znamenajú jednotlivé fázy?

ZELENÁ FÁZA (bez potvrdených prípadov)

• Platia štandardné hygienické opatrenia ako povinnosť nosenia rúška v interiéri, dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy a dodržiavanie rozostupov (R-O-R).

• Internát má vyčlenené ubytovacie kapacity pre osoby s podozrením na ochorenie alebo s ochorením COVID-19.

 

ORANŽOVÁ FÁZA (podozrenie na ochorenie, menej ako 2 pozitívne prípady)

• Internáty zabezpečujú častejšiu dezinfekciu spoločných priestorov a dotykových plôch.

• Informácia o prechode do oranžovej fázy je zverejnená pri vstupe do objektu, ubytovaní by mali byť ešte zodpovednejší a dbať na dodržiavanie protiepidemických opatrení (R-O-R, časté vetranie izieb, obmedzenie sociálnych kontaktov a návštev medzi blokmi). Zároveň by ubytovaní mali dbať na zvýšenú hygienu a upratovanie sociálnych zariadení (v prípade buniek), častejšie vynášanie odpadkov a pod.

 

ČERVENÁ FÁZA (viac ako dva potvrdené prípady)

• Na základe individuálneho posúdenia môžu byť prevádzky v bloku uzavreté (jedálne, služby a pod.).

• Objekty, ktoré sú v červenej fáze, sú dôkladne monitorované Permanentným krízovým štábom UK. Ak sa situácia v objektoch nebude zlepšovať, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva môže PKŠ UK odporučiť Krízovému štábu UK objekt uzavrieť.

• Na základe individuálneho posúdenia môže byť zakázané návštevy medzi izbami/bunkami ako aj zákaz vstupu ľuďom neubytovaným v danom bloku.

 

Univerzita Komenského má viacero ubytovacích zariadení. Najväčšími sú Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny a Vysokoškolský internát Družba. Na základe odporúčaní ministerstva školstva a epidemiológov pri posudzovaní fáz rozdeľujeme naše internáty na menšie jednotky, ktorými sú jednotlivé ubytovacie bloky. Permanentný krízový štáb UK (PKŠ UK) neustále vyhodnocuje situáciu a zelenú, oranžovú alebo červenú fázu vyhlasuje individuálne pre každý ubytovací blok. Situáciu vyhodnocuje aj na základe vývoja epidemiologickej situácie v rámci UK alebo mesta/regiónu.

Permanentný krízový štáb UK postupuje v súlade s Manuáluom pre študentské domovy a internáty, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.