Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Inventár

Viete čo všetko má Vaša izba obsahovať?

Súčasťou všetkých izieb je inventárny zoznam, na ktorom je presne špecifikované, čo je, resp. čo by malo byť súčasťou vybavenia vašej izby. Chýbajúce položky, ktoré sa nachádzajú na inventárnom zozname, no nenachádzajú sa na vašej izbe, je potrebné čo najskôr nahlásiť prostredníctvom aplikácie FIXATIO alebo prostredníctvom emailu na oddelenie prevádzkových činností  mlyny.hospodarskeuniba.sk.

Presun inventára z izieb je zakázaný bez toho, aby o tom bolo informované oddelenie prevádzkových činností, ktoré tento presun povoľuje. Týka sa to najmä prípadov, pri ktorých si ubytovaní zabezpečujú na vlastné náklady novú posteľ, rôzny nábytok, stoličky, pracovný stôl atď. a pritom chcú z izby presunúť, prípadne odstrániť existujúci inventár.

Všetky nedostatky týkajúce sa inventáru na izbách (nábytok, posteľná bielizeň, záclony, závesy a inventárny zoznam) nahláste prostredníctvom aplikácie FIXATIO alebo na našu e-mailovú adresu mlyny.hospodarskeuniba.sk.

 

Z protipožiarneho dôvodu sú v ubytovacej časti povolené len tieto spotrebiče:

  • sušič na vlasy,
  • kulma,
  • holiaci strojček,
  • žehlička,
  • počítačové zostavy (počítač, monitor, tlačiareň, skener),
  • TV, video, DVD,
  • hudobné zostavy.

Zakázané sú všetky el. spotrebiče s príkonom nad 100 W a všetky ostatné spotrebiče, ktoré nie sú definované ako povolené.
Za prevádzku a škody vzniknuté prevádzkou spotrebičov zodpovedá ubytovaný.