Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

LETO – pre ubytovaných študentov

Letné ubytovanie budeme poskytovať od 1.7.2020 do 22.8.2020.

Tí študenti, ktorí budú mať pridelenú izbu aj na ďalší akademický rok 2020/2021, tak si budú môcť ubytovanie neskôr predĺžiť do 31.8.2020. (Bližšie informácie budú dostupné v auguste.)

Študentom, ktorí sú u nás aktuálne ubytovaní, alebo aktuálne majú na izbe veci a chcú pokračovať aj v letnom ubytovaní, budeme počítať prvú noc od 30.6.2020.

Študenti, ktorí majú na izbe veci a nechcú pokračovať v letnom ubytovaní (neplatí v prípade MI A-D), musia sa do 26.6.2020 odubytovať. V opačnom prípade budú veci z izby vydeložované a uskladnené.

Na letné ubytovanie budeme poskytovať bloky: VB B, AD – A, P, R, S

V prípade, ak je študent aktuálne ubytovaný na inom bloku a bude pokračovať v letnom ubytovaní, tak nemusí sa preubytovávať, avšak izby, ktoré budú len čiastočne obsadené budeme dopĺňať.

CENY LETNÉHO UBYTOVANIA

1 – Zvýhodnená cena pre študentov denného štúdia VŠ

Zvýhodnený cenník na leto 2020

  • zvýhodnená cena za ubytovanie platí len pre denných študentov VŠ, ktorí boli u nás ubytovaní minimálne od 1.1.2020.
  • pre uplatnenie zvýhodnenej ceny je potrebné zarezervovať si ubytovanie v období od 24.06.2020 do 28.06.2020 prostredníctvom rezervačného formulára pre zvýhodnenú cenu a zároveň je potrebné uhradiť do 28.06.2020 bankovým prevodom celkovú cenu za ubytovanie + 25 € zálohu + 5 € za upratanie po odubytovaní. (č. účtu a variabilný symbol ostáva rovnaký, ako počas akademického roka. Tieto údaje si nájdete v Zmluve o ubytovaní.) K cene za ubytovanie môže byť dodatočne pri ubytovaní vyúčtovaná aj daň za ubytovanie 1,70 €/noc. (viac v sekcii „ Daň za ubytovanie“)
  • predĺženie alebo rezervovanie ubytovania po tomto termíne alebo počas leta bude už účtované podľa letného cenníka.
  • rezerváciu si vykonáva každá osoba samostatne. Pokiaľ chcete byť študent sám na viaclôžkovej izbe, tak je potrebné si opäť vytvoriť rezerváciu aj na ostatných lôžkach na izbe.

2 - Ubytovanie podľa letného cenníka pre ostatných

Letný cenník 2020

  • ubytovanie si môžete rezervovať prostredníctvom rezervačného formulára pre leto od 29.06.2020.
  • rezerváciu je potrebné vykonať aspoň 2 dni vopred
  • cena za ubytovanie bude uhradená v hotovosti na ubytovacom odd. pri ubytovaní, spolu s 25 € zálohou/os. a 5 € poplatkom za upratanie po odubytovaní. K cene za ubytovanie môže byť dodatočne pri ubytovaní vyúčtovaná aj daň za ubytovanie 1,70 €/noc. (viac v sekcii „ Daň za ubytovanie“)

Upozorňujeme, že nárok na ubytovanie budete mať len do dňa, dokedy budete mať uhradené letné ubytovanie!

V prípade, že sa chcete ubytovať ako pár na 3-lôžkovej izbe, je nutné uhradiť si celú izbu.

Pokiaľ si zaplatíte ubytovanie len za vlastné lôžko, bude k Vám neskôr doplnená ďalšia náhodná osoba, ktorá si taktiež uhradí ubytovanie len za samostatné lôžko.

Ak nechcete, aby k Vám bola ubytovaná ďalšia osoba, tak ste povinný si uhradiť všetky lôžka na izbe, pričom na izbe nevzniká nárok ubytovania ďalších osôb/návštev zadarmo.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ubytovať sa je potrebné v priebehu toho istého dňa, odkedy Vám začína plynúť rezervácia. V opačnom prípade Vám bude rezervácia na druhý deň zrušená.

Podmienky pre zrušenie rezervácie nájdete v sekcii Zrušenie rezervácie.

Úradné hodiny od 1.7.2020 do 31.8.2020 vrátane víkendov a sviatkov: od 8:00 hod. do 16:00 hod. Upozorňujeme, že po úradných hodinách nie je možné sa ubytovať.