Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

LETO – pre verejnosť

UBYTOVANIE PRE VEREJNOSŤ NA LETO 2020

Letné ubytovanie budeme poskytovať od 1.7.2020 do 22.8.2020.

Na letné ubytovanie budeme poskytovať bloky: VB B, AD – A, P, R, S

Letný cenník 2020

REZERVÁCIE

Odporúčame, aby ste si zarezervovali ubytovanie aspoň 2 dni vopred prostredníctvom rezervačného formulára pre leto, najskôr od 29.06.2020.

Pri ubytovaní, okrem ceny za ubytovanie, zaplatí v hotovosti každá osoba zálohu 25 €/osoba, 5 € poplatok za upratanie po odubytovaní, poprípade daň za ubytovanie 1,70 €/noc (viac v sekcii „ Daň za ubytovanie“). Záloha Vám bude v prípade bezproblémového odubytovania vrátená bankovým prevodom. (Spôsoby hradenia ubytovania viď. nižšie)

Upozorňujeme, že nárok na ubytovanie máte len do dňa, dokedy máte uhradené ubytovanie!

SPÔSOBY HRADENIA UBYTOVANIA

1 – fyzická osoba

Cenu za ubytovanie, zálohu, poprípade daň za ubytovanie budete uhradiť v hotovosti pri ubytovaní.

(Podľa Zákona č. 222/2004 o DPH § 74, ods. 3 b) vystavujeme doklad vyhotovený ERP do výšky 1000 €)

2 – právnická osoba alebo osoba SZČO

Ak nemáte záujem o vystavenie faktúry, čiastka za ubytovanie nepresahuje sumu 1000 € a postačí Vám zjednodušená faktúra (t. j. doklad vyhotovený ERP), v takom prípade je postup hradenia rovnaký, ako u fyzickej osoby (viď. bod 1 – fyzická osoba).

V prípade, ak žiadate o vystavenie faktúry, tak je potrebné vopred predložiť objednávku ešte pred zarezervovaním ubytovania prostredníctvom e-mailu ubytovaniemlyny.uniba.sk.

Takáto objednávka sa považuje za záväznú a nebude možné ju dodatočne meniť.

V prípade predĺženia ubytovania je potrebné včas predložiť novú objednávku.

Do objednávky je potrebné uviesť:

  • názov firmy
  • úplné fakturačné údaje
  • obdobie ubytovania
  • na požiadanie ubytovacieho oddelenia aj osoby, ktoré budú ubytované.

Ďalšie informácie

Ubytovať sa je potrebné v priebehu toho istého dňa, odkedy Vám začína plynúť rezervácia. V opačnom prípade Vám bude rezervácia na druhý deň zrušená.

Podmienky pre zrušenie rezervácie nájdete v sekcii Zrušenie rezervácie.

Úradné hodiny od 1.7.2020 do 31.8.2020 vrátane víkendov a sviatkov: od 8:00 hod. do 16:00 hod. Upozorňujeme, že po úradných hodinách nie je možné sa ubytovať.