Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Návštevy počas leta

Návštevy počas leta nie sú.

Každý klient, ako aj Váš hosť, bude považovaný za nového klienta.

V prípade, ak si klient platí všetky lôžka na izbe, tak ani v tomto prípade nevzniká nárok na návštevu/hosťa.

V prípade, ak si platíte len samostatné lôžko, tak odporúčame, aby si Váš hosť vytvoril rezerváciu, alebo ubytoval sa na ubytovacom oddelení v čase od 8:00 do 16:00 hod., pričom ubytovanie mu bude účtované podľa letného cenníka.