Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Priebeh ubytovania a odubytovania

Priebeh ubytovania počas leta

 • Ubytovať sa môžete na ubytovacom oddelení vo výškovej budove VBB „Šturák“ v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod.
 • Na ubytovacom oddelení Vám odovzdáme kľúč, poprípade čipovú kartu na turnikety.
 • Pri ubytovaní uhradíte v hotovosti 25 € zálohu/osoba, 5 €/os. jednorázový poplatok za upratanie izby po odubytovaní, poprípade daň za ubytovanie 1,70 €/noc/osoba a cenu za ubytovanie podľa aktuálneho letného cenníka. (Platba kartou nie je možná.)

Priebeh odubytovania počas leta

 • Na každého ubytovaného sa vzťahuje povinnosť osobne sa odubytovať.
 • V deň skončenia pobytu sa prídete odubytovať na ubytovacie oddelenie od 8:00 do 11:00 hod. (najneskôr).
 • Odubytovanie realizované po tomto čase bude považované za predĺženie ubytovania o ďalšiu noc + pokuta vo výške 10 €/noc za neodubytovanie.
 • V čase od 8:00 do 11:00 hod. si privoláte povereného pracovníka VM Mlyny, ktorý skontroluje stav Vašej izby, potvrdí odhlasovací lístok a prevezme kľuč od izby.
  Tel. č. pre AD – 0918 112 374, pre VB a MI – 0918 112 373
 • Posteľnú bielizeň odovzdáte v sklade posteľnej bielizne v suteréne VB (ak ste ju mali vypožičanú).
 • S potvrdeným odhlasovacím lístkom sa prídete odubytovať na ubytovacie oddelenie.
 • Odovzdáte čipovú kartu (ak ste ju mali vypožičanú) a potvrdenie o zložení zálohy, na základe ktorého Vám bude po bezproblémovom odubytovaní vrátených 25 €. Zálohy vraciame primárne bankovým prevodom.

Doplňujúce informácie

 1. V prípade, že sa chcete ubytovať ako pár na 3-lôžkovej izbe, je nutné uhradiť si celú izbu.
 2. Každý ubytovaný si prevezme posteľnú bielizeň v sklade v suteréne VB a po odubytovaní ju opätovne do skladu aj vráti.
 3. Ubytovaný je povinný si vyniesť svoje odpadky a izbu po sebe upratať.
 4. Ubytovaný súhlasí s internátnym poriadkom VMĽŠ - Mlyny UK - Internátny poriadok
 5. Cena za ubytovanie zahŕňa zapožičanie posteľnej bielizne (bez ďalších hygienických potrieb).

Podmienky pre Zrušenie rezervácie