Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Zrušenie rezervácie

ZRUŠENIE REZERVÁCIE, ALEBO UBYTOVANIA NA LETO 2020

Pri zrušení rezervácie je potrebné prísť osobne na ubytovacie odd., alebo napísať e-mail o zrušení na ubytovaniemlyny.uniba.sk

Zrušenie rezervácie aspoň 1 deň vopred

Klientovi bude vrátený celý poplatok za ubytovanie, avšak bude mu zúčtovaný storno poplatok vo výške zálohy, t. j. 25 €.

Zrušenie rezervácie v deň ubytovania

Klientovi bude vyúčtovaný 1 deň ubytovania podľa letného cenníka a bude mu zúčtovaný storno poplatok vo výške zálohy, t. j. 25 €.

Skrátenie doby prebiehajúceho pobytu

Klientovi nebude vrátená alikvotná čiastka za nevyčerpaný pobyt. V prípade bezproblémového odubytovania bude klientovi vrátená záloha 25 €.