Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Možnosti platenia

Za ubytovanie 

  • Bankovým prevodom – nutné uviesť svoj variabilný symbol do kolónky pre VS podľa Zmluvy o ubytovaní
  • Na ubytovacom odd. v hotovosti - za poplatok 3,30 €
  • Prostredníctvom aplikácie Viamo, ktorá je podporovaná bankami - Tatra banka, VÚB banka, OTP banka - VIAMO

 

Za návštevy

  • Na ubytovacom odd. v hotovosti – buď pred prenocovaním návštevy, alebo spätne do 48 hodín od prenocovania návštevy
  • Bankovým prevodom – nutné uviesť svoj variabilný symbol do kolónky pre VS podľa Zmluvy o ubytovaní.
  • Prostredníctvom aplikácie Viamo, ktorá je podporovaná bankami - Tatra banka, VÚB banka, OTP banka - VIAMO
  • Nabitím Isic karty – buď bankovým prevodom alebo vopred na ubytovacom odd.

 

Za stravovanie

  • V jedálni v hotovosti
  • V jedálni nabitím Isic karty