Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Nahlasovanie závad

Prosíme ubytovaných, aby závady nahlasovali troma spôsobmi: 

1. prostredníctvom aplikácie fixatio: 

Ako na to?

1. Stiahnite si aplikáciu Fixatio. 
2. Po inštalácií otvorte aplikáciu a potvrďte prístup ku kamere (je potrebný na načítanie QR kódu).
3. Pre nahlásenie požiadavky kliknite na "ZADAJTE NOVÚ POŽIADAVKU".
4. Načítaním QR kódu, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste (napríklad dvere izby), určíte miesto, kde sa má oprava vykonať. 
5. Pokračujte buď pridaním fotografií alebo popisom požiadavky (okno nová požiadavka obsahuje: popis požiadavky, kategóriu, stupeň urgencie, kontakt na osobu zadávajúcu požiadavku a možnosť upozorňovať na priebeh riešenia).
6. Po uložení sa požiadavka automaticky zobrazí v systéme na dispečingu údržby.

Videonávod

Stiahnite si aplikáciu ešte dnes tu: Android alebo IOS.

2. e-mailom na mlyny.udrzbauniba.sk

V maili, prosím, uveďte nasledovné údaje: 

  • meno a priezvisko,
  • objekt,
  • blok,
  • izbu,
  • stručne a jasne špecifikovanú závadu.

Príklad: Frederik Vadný, ADD 111, prasknutá bočná lišta na posteli, neodteká voda z umývadla. 

3. osobne

Dispečingu údržby nájdete v suteréne VBB v čase od 07:00 - 15:00 hod. (počas pracovného týždňa) 

Havarijné situácie nahlasujte na najbližšej vrátnici, vrátna služba túto informáciu posunie na správne miesto.


Ďakujeme za spoluprácu.