Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Nahlasovanie závad

Prosíme   ubytovaných,  aby závady   nahlasovali  dvoma  spôsobmi:

e-mailom na mlyny.udrzbauniba.sk,

osobne na dispečingu údržby v suteréne VBB v čase od 07:00 - 15:00 hod. počas pracovného týždňa.

V maili, prosím, uveďte nasledovné údaje: 

  • meno a priezvisko,
  • objekt,
  • blok,
  • izbu,
  • stručne a jasne špecifikovanú závadu.

Príklad: Frederik Vadný, ADD 111, prasknutá bočná lišta na posteli, neodteká voda z umývadla.


Havarijné situácie nahlasujte na najbližšej vrátnici, vrátna služba túto informáciu posunie na správne miesto.


Ďakujeme za spoluprácu.