Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Nahlasovanie závad

Prosíme   ubytovaných,  aby závady   nahlasovali  dvoma  spôsobmi a to buď  e-mailom na   mlyny.udrzbauniba.sk, alebo osobne na dispečingu údržby v suteréne VBB v čase od 07:00 - 15:00hod. počas pracovného týždňa.

V maili, prosím, uveďte nasledovné údaje: meno, priezvisko, objekt, blok, izbu a stručne a jasne špecifikovanú závadu.

Príklad: Frederik Vadný, ADD 111, prasknutá bočná lišta na posteli, neodteká voda z umývadla.


Havarijné situácie nahlasujte na najbližšej vrátnici, vrátna služba túto informáciu posunie na správne miesto.


Ďakujeme za spoluprácu.