Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Parkovanie

Vstup je možný len na báze aktivácie karty, alebo vjazdového parkovacieho lístka s hodinovými sadzbami, alebo na základe spojenia zvončekom so stálou službou prostredníctvom Intercomu (týka sa len vozidiel zásobovania).

Prevádzkový poriadok

 
Je zakázané blokovať miesta s vyhradeným označením, a tiež miesta pre imobilné osoby označené žltým rámčekom v strede parkovacieho boxu s obrázkovým znázornením.

Prípadne problémy na vstupe riešte prostredníctvom zvukového spojenia (Intercom) so stálou službou 24/7. Pri vjazde do areálu a výjazde z areálu je nutné rešpektovať svetelnú signalizáciu, pričom platí, že 1 vozidlo = 1 zelené svetlo. V opačnom prípade hrozí závažné poškodenie vozidla!

Tarifa na bezplatný pobyt vozidla je 30 minút. Po vytlačení vjazdového lístka zo stojanu pred vjazdovou bariérou je na danom lístku uvedený čas na bezplatný výjazd.

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na trávnatých plochách a iných priestranstvách, ktoré nie sú určené na parkovanie.  

Pri porušení pravidiel parkovania budeme v súčinnosti s mestskou políciou postupovať v zmysle platných predpisov.

Oddelenie nájmov a podnikateľskej činnosti

Prenájom parkovania

Bc. Roman Rybjanský

Email: mlyny.najomuniba.sk 

            roman.rybjanskyuniba.sk 

 

Úradné hodiny

Pondelok08:00 - 15:30
Utoroknestránkový deň
Streda08:00 - 15:30
Štvrtok08:00 - 14:00
Piatoknestránkový deň
Sobota-NedeľaZATVORENÉ