Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

GALÉRIA

Výškové bloky

Budovy VB
Budova VBB
Vchod do hlavnej budovy (Štúrak)
Izba 2lôžková nezrekonštruovaná (od 8.poschodia vyššie)
Izba 3lôžková zrekonštruovaná (1.-7.poschodie)
Izba 3lôžková zrekonštruovaná (1.-7.poschodie)
Sociálne zariadenie zrekonštruované

Átriové domky

Budovy AD
Budova ADR
Izba 3lôžková nezrekonštruovaná
Izba 1lôžková nezrekonštruovaná
Izba 3lôžková čiastočne zrekonštruovaná (bloky A, B, H, K)
Izba 1lôžková čiastočne zrekonštruovaná (bloky A, B, H, K)
Izba 2lôžková zrekonštruovaná (bloky C, E, M)
Izba 1lôžková zrekonštruovaná (bloky C, E, M)
Sociálne zariadenie C, E, M
Kuchynka C, E, M
Kuchynka ostatné bloky

Manželské internáty

Budovy MI
Blok A-D 1lôžková izba
Blok A-D 2lôžková izba
Kuchynka A-D
Blok E-H 2lôžková izba
Kuchynka E-H
Oddychová zóna

Okolie internátov

Uvítacia tabuľa
Lavička vedľa dolnej vrátnice ADR
Budovy
Budovy
Átrium na MI
Štúrovňa na VB

Športoviská

Workout ihrisko pred VB
Volejbalové ihrisko pred VB
Basketbalové ihrisko nad MI
LF telocvičňa na MI
PdF telocvičňa na MI

Jedáleň Eat&Meet