Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Stravovanie

Stravovacie služby zabezpečuje jedáleň EAT & MEET v objekte AD C/D a obnovená jedáleň Venza v objekte AD H/K. Okrem jedální nájdete v objekte AD D aj prevádzku Pizza & Pasta.