Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Stravovanie

Stravovacie služby zabezpečuje jedáleň EAT & MEET v objekte AD C/D a obnovená jedáleň Venza v objekte AD H/K. Okrem jedální nájdete v objekte AD D aj prevádzku Pizza & Pasta. 

V pondelok 05.09.2022 otvára obnovená jedáleň Venza. Eat&Meet bude mať od 05.09.2022 plánovanú technickú prestávku s cieľom pripraviť sa na zimný semester. Od prvého dňa semestra 19.09.2022 otvoria obe jedálne a budú poskytovať jedlá so štátnou dotáciou.