Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Ubytovanie počas mesiacov júl a august03. 06. 2021

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Univerzita Komenského v Bratislave neposkytuje tento rok komerčné letné ubytovanie. Študenky a študenti ale majú možnosť...

Ubytovanie počas štátnych skúšok27. 05. 2021

Študenti a študentky končiacich ročníkov Univerzity Komenského v Bratislave majú možnosť požiadať o ubytovanie počas konania ich prezenčnej štátnej...

Komerčné letné ubytovanie nebude – bude ale možné požiadať...21. 05. 2021

Komerčné letné ubytovanie v tomto roku naše internáty poskytovať nebudú. Počet ľudí, ktorých na internáte môžeme ubytovať, sa podľa COVID automatu mení z...

Internáty začnú hľadať nového prevádzkovateľa jedálne Venza17. 05. 2021

Internáty chcú ubytovaným ponúkať kvalitné služby a venovať viac priestoru projektom, ktoré podporia komunitný život na Mlynoch UK. Napriek snahe...

VÝNIMKY PRE NÁVRAT NA INTERNÁT08. 05. 2021

Na internát sa môžu vrátiť len tí študenti, ktorí absolvujú prezenčnú (praktickú) výučbu nevyhnutnú na riadne ukončenie ich štúdia, ktorým rektor UK udelí...

COVID: AKTUÁLNE INFORMÁCIE04. 05. 2021

Permanentný krízový štáb UK včera na základe nových protiepidemických opatrení navrhol režim fungovania po skončení výučbovej časti letného semestra.

Oznámenie: proces odubytovania21. 04. 2021

Touto cestou by sme Vás radi informovali, že do konca zmluvného obdobia (t. j. do 30.6.2021) ubytovacie zariadenie nebude poskytovať opätovné ubytovanie pre...

Zmeny v opatreniach: Aktuálne informácie19. 04. 2021

Permanentný krízový štáb Univerzity Komenského v Bratislave pozorne sleduje vývoj opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a už teraz analyzuje...

Oznámenie: prenájom nebytových priestorov v areáli VM Ľ....15. 04. 2021

Referát nebytových priestorov a podnikateľských činností ponúka na prenájom: Nebytový priestor (dve samostatné kancelárie) s celkovou výmerou...

Správy od 1 do 10 z 62