Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Ubytovanie v akademickom roku 2024/202505. 04. 2024

Všetky aktuálne informácie k ubytovaciemu procesu na akademický rok 2024/2025 nájdete na webovej stránke Univerzity Komenského. 

Elektrospotrebiče v letnom semestri21. 03. 2024

Máme za sebou prvý semester nového režimu nahlasovania elektrospotrebičov v izbách a v bunkách. Elektrospotrebiče boli na rozdiel od minulosti...

Zmena VZN o dani za ubytovanie29. 02. 2024

Máme dobrú správu!  Po pripomienkach zo strany vedenia univerzity aj ďalších akademických orgánov sa podarilo dosiahnuť schválenie zmeny VZN o dani za...

(Ne)POKOJ: Diskutujme o duševnom zdraví: ČASOVÝ MANAŽMENT27. 02. 2024

Pozývame vás na pravidelné pondelkové diskusie v Štúrovni s názvom (Ne)POKOJ: Diskutujme o duševnom zdraví.  Diskusie budú zamerané na rôzne...

(Ne)POKOJ: Diskutujme o duševnom zdraví21. 02. 2024

Po úspešnom otvorení Infocentra internátov UK by sme vás chceli pozvať na ďalšiu udalosť - pravidelné pondelkové diskusie v Štúrovni s názvom (Ne)POKOJ:...

Otvorenie Infocentra internátov UK13. 02. 2024

Otvárame Infocentrum internátov na Štúraku Pozývame vás na otvorenie nového Infocentra na Štúraku. Otvorenie sa bude konať v pondelok 19. 02. 2024 od 15.00...

Otvorenie Infocentra internátov UK13. 02. 2024

Otvárame Infocentrum internátov na Štúraku Pozývame vás na otvorenie nového Infocentra na Štúraku. Otvorenie sa bude konať v pondelok 19. 02. 2024 od 15.00...

Parkovanie vybavíte na ubytovacom oddelení31. 01. 2024

Vážené študentky, vážení študenti, dovoľujeme si vás informovať, že od 1. 2. 2024 si mesačné parkovanie budete môcť vybaviť priamo na ubytovacom oddelení,...

Zvýšená dotácia na stravu10. 01. 2024

Od 1. januára 2024 sa zvýšila štátna dotácia na stravu v študentských jedálňach zo sumy 1,50 € na 2 €. Príspevok sa zvyšuje s cieľom zníženia negatívnych...

Efektívnejšia komunikácia na internátoch24. 11. 2023

Hľadáme cesty, ako zefektívniť komunikáciu v našich internátoch, ako riešiť podnety rýchlejšie a ako zabezpečiť pozornejšie načúvanie hlasu...

Správy od 1 do 10 z 119