Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

NAHLASOVANIE PORÚCH

Prosíme ubytovaných, aby poruchy nahlasovali dvoma spôsobmi: 

1. e-mailom na mlyny.udrzbauniba.sk

V maili, prosím, uveďte nasledovné údaje: 

  • meno a priezvisko,
  • objekt,
  • blok,
  • izbu,
  • stručne a jasne špecifikovanú závadu.

Príklad: Frederik Vadný, ADD 111, prasknutá bočná lišta na posteli, neodteká voda z umývadla. 

2. osobne na dispečingu údržby

Dispečing nájdete v suteréne VBB v čase od 07.00 - 15.00 hod. (počas pracovného týždňa) 

 

Havarijné situácie nahlasujte na najbližšej vrátnici, vrátna služba túto informáciu posunie na správne miesto.


Ďakujeme za spoluprácu.