Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANECKÉ UBYTOVANIE

Podľa Vnútorného predpisu č. 15/2024 si zamestnanec UK môže podať žiadosť o ubytovanie celoročne, avšak v prípade, ak ste u nás aktuálne ubytovaný a chcete pokračovať v ubytovaní aj na ďalší akademický rok, je potrebné podať si žiadosť (formulár nižšie).

Nárok na pridelenie ubytovania má zamestnanec UK, ktorý je v aktuálnom akademickom roku
a) v pracovnom pomere s fakultou UK alebo inou súčasťou UK najmenej na 75 % ustanoveného týždenného pracovného času,
alebo
b) v pracovných pomeroch s fakultami UK alebo inými súčasťami UK, ktoré v súčte predstavujú ekvivalent pracovného pomeru v rozsahu najmenej na 75 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Podané žiadosti budú vyhodnocované priebežne a o pridelenom ubytovaní a cene za ubytovanie bude zamestnanec informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol v žiadosti. 

Formulár žiadosti o ubytovanie pre zamestnancov UK

Osobné údaje

Ubytovanie


*Výber izby slúži len na informatívne účely, ktoré nemusia byť zohľadnené pri prideľovaní lôžka.

V prípade stabilizácie izby/apartmánu uveďte konkrétnu izbu (blok a č. izby):