Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

KDE NÁS NÁJDETE

Administratíva a ubytovacie oddelenie sa nachádzajú na prízemí výškovej budovy internátu Mlyny UK. Bližšie vás usmernia smerové informačné tabule rozmiestnené po areáli, alebo pracovníci Mlyny UK. 

Hlavná vlaková stanica

Z vlakovej stanice je možné dostať sa k internátom autobusom č. 93 na zastávku Zochova (3. zastávka), kde je potrebný prestup na autobus č. 39, prípadne č. 31. Vystupuje sa na konečnej zastávke s názvom Cintorín Slávičie údolie.

Autom

Po diaľničnom obchvate smer Brno, po prejdení mostu Lafranconi bude značka upozorňujúca na zjazd na Devín, Patrónka, Karlova Ves. Po výjazde je potrebné držať sa vpravo smer Patrónka a na najbližšom semafore odbočiť doľava. Cez druhú svetelnú križovatku prejdite rovno popri budove STV až na koniec ulice, kde sa nachádzajú Mlyny UK. Vstup do areálu internátov autom je možný cez parkovaciu rampu, pričom prvých 30 minút v areáli je bezplatných. Potom začína plynúť hodinová sadzba 0,50€/hod.