Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

ÚSEK PRE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY

Ing. Jozef Kráľ - riaditeľ úseku pre študentské domovy

Emailriaditel.sd@uniba.sk


Ubytovacie oddelenie Mlyny

Bc. Zdenka Valocková - vedúca oddelenia

email: zdenka.valockovauniba.sk

 

Oddelenie prevádzky Mlyny 

Petra Danišová - poverená vedením oddelenia

email: petra.danisovauniba.sk

 

Referát technickej prevádzky Mlyny

Štefan Krchňák - poverený vedením referátu

email: stefan.krchnakuniba.sk

 

Oddelenie vrátnej služby pre študentské domovy

Samuel Koterba - vedúci oddelenia

email: samuel.koterbauniba.sk 

 

ÚSEK PRE MAJETOK A INVESTÍCIE

Oddelenie majetku a investícií

Ing. Ladislav Vanda - vedúci oddelenia

email: ladislav.vanda@uniba.sk 

 

Referát investícií

Ján Blaho - vedúci referátu

email: jan.blaho@uniba.sk

 

Referát evidencie majetku

Mgr. Renáta Ševčíková - vedúca referátu

email: renata.sevcikova@uniba.sk 

 

Oddelenie nájmov a podnikateľskej činnosti

Mgr. Silvia Miklášová - vedúca oddelenia

email: silvia.miklasova@uniba.sk

 

 

ODBOR TECHNICKÉHO ROZVOJA

Ing. Ladislav Vanda - poverený funkciou vedúceho odboru

email: ladislav.vanda@uniba.sk

 

Oddelenie stolárskych prác

Michal Trstenovič - vedúci oddelenia

email: michal.trstenovic@uniba.sk

 

Oddelenie energetiky a revízií

Dušan Požgay - poverený vedením oddelenia

email: dusan.pozgay@uniba.sk

 

Oddelenie stavebných a pomocných prác

Michal Zorvan - poverený vedením oddelenia

email: michal.zorvan@uniba.sk

 

EKONOMICKÝ ODBOR PRE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY

Ing. Alena Čirková - vedúca odboru

email: alena.cirkova@uniba.sk

 

Ekonomické oddelenie pre študentské domovy

Mgr. Ľubica Opálková - vedúca oddelenia 

email: lubica.opalkova@uniba.sk

 

Oddelenie personálne a mzdové pre študentské domovy

Mgr. Nadežda Fondrková  - poverená vedením oddelenia 

email: nadezda.fondrkova@uniba.sk

 

Podateľňa Mlyny

Mária Chmelová - referentka podateľne a správy registratúry

email: mlyny.posta@uniba.sk