Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

ÚSEK PRE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY

Bc. Roman Rybjanský - poverený funkciou riaditeľa Úseku pre študentské domovy

Emailriaditel.sd@uniba.sk


Ubytovacie oddelenie Mlyny

Bc. Zdenka Valocková - vedúca oddelenia

email: zdenka.valockovauniba.sk

 

Oddelenie prevádzky Mlyny 

Petra Danišová - vedúca oddelenia

email: petra.danisovauniba.sk

 

Referát technickej prevádzky Mlyny

 

Oddelenie vrátnej služby pre študentské domovy

Jakub Janák - vedúci oddelenia

email: jakub.janakuniba.sk 

 

ÚSEK PRE MAJETOK A INVESTÍCIE

Oddelenie majetku a investícií

Ing. Ladislav Vanda - vedúci oddelenia

email: ladislav.vandauniba.sk 

 

Referát investícií

Ján Blaho - vedúci referátu

email: jan.blahouniba.sk 

 

Referát evidencie majetku

Mgr. Renáta Ševčíková - vedúca referátu

email: renata.sevcikovauniba.sk 

 

Oddelenie nájmov a podnikateľskej činnosti

Mgr. Silvia Miklášová - vedúca oddelenia

email: silvia.miklasovauniba.sk

 

 

ODBOR TECHNICKÉHO ROZVOJA

Ing. Ladislav Vanda - vedúci odboru

email: ladislav.vandauniba.sk

 

Oddelenie stolárskych prác

Michal Trstenovič - vedúci oddelenia

email: michal.trstenovicuniba.sk

 

Oddelenie energetiky a revízií

Dušan Požgay - vedúci oddelenia

email: dusan.pozgayuniba.sk

 

Oddelenie stavebných a pomocných prác

Michal Zorvan - vedúci oddelenia

email: michal.zorvanuniba.sk

 

EKONOMICKÝ ODBOR PRE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY

Ing. Alena Čirková - vedúca odboru

email: alena.cirkovauniba.sk

 

Ekonomické oddelenie pre študentské domovy

Mgr. Ľubica Opálková - vedúca oddelenia 

email: lubica.opalkovauniba.sk

 

Oddelenie personálne a mzdové pre študentské domovy

Mgr. Nadežda Fondrková  - poverená vedením oddelenia 

email: nadezda.fondrkovauniba.sk

 

Podateľňa Mlyny

Mária Chmelová - referentka podateľne a správy registratúry

email: mlyny.postauniba.sk