Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

HYGIENA A PORIADOK

Je našou povinnosťou dbať na dodržiavanie hygieny v našom zariadení a to nielen v celom areáli, spoločných priestoroch, ale tiež na izbách, kde ste ubytovaní. Našim cieľom je mať uvedené priestory v takom stave, aby zodpovedali podmienkam na slušné bývanie a zároveň aby neohrozovali zdravie vás všetkých. Z našej strany vás chceme uistiť, že robíme všetko pre to, aby sme sa k vyššie uvedenému cieľu priblížili. Preto vám predstavíme naše názory a plány, aby ste mohli lepšie pochopiť aj naše opatrenia. Bez vašej pomoci však budú aj tie najlepšie úmysly a navrhované riešenia len prázdnymi slovami.

Najčastejšie nedostatky (na čo si treba dať pozor):

 • špinavá dlážka (chumáče prachu, rozliate nápoje, stopy zo špinavej obuvy...),
 • nevynesené odpadky (páchnuce a hnijúce väčšie množstvo odpadkov, umelohmotné fľaše...),
 • zvyšky jedla na stole a v umývadle - následkom je upchatie odpadovej kanalizácie - OZNAM
 • špinavá chladnička (zvonku a zvnútra, staré potraviny...),
 • zamrazený mraziak,
 • špinavé umývadlo (vodný kameň, pleseň...),
 • špinavé sociálne zariadenia (týka sa VB, MI - vodný kameň, stopy moču na dlážke, pleseň...),
 • špinavý balkón (hromadenie odpadkov, vtáčí trus...).

Odporúčania pre samoupratovanie:

 • zametať dlážku cca každé 2 dni, pozmývať aspoň raz za týždeň,
 • odpadky zbierať do menších sáčkov (nie do vriec) a vynášať do kontajnera aspoň každý druhý deň, prípadne pred víkendom - smeti nesmú byť vyložené pred dverami izby (bunky) na spoločnej chodbe,
 • aspoň 1x za mesiac odmraziť mraziak a umyť spolu s chladničkou,
 • aspoň 1x za týždeň umyť sociálne zariadenia (umývadlo).

Pokiaľ neviete aké prostriedky použiť, spýtajte sa nás, radi vám niektoré odporučíme.

Čo robiť ak:

 • V izbe (bunke) nefunguje upratovanie, tj. upratuje len niekto, ostatní sa nezapájajú.

Je dôležité, aby ste na takúto situáciu v rámci izby (bunky) upozornili naše oddelenie skôr ako bude na vašej izbe vykonaná hygienická kontrola a zistené závady. Pokiaľ tak neurobíte a my v rámci hygienickej kontroly zistíme nedostatky, budete posudzovaní, prípadne postihovaní rovnako ako vami označovaný(í) vinník (vinníci).

 • Máte podozrenie na výskyt nežiadúceho hmyzu (šváby, ploštice,...).

Okamžite kontaktujte oddelenie prevádzkových činností. Vaše podozrenie preveríme kontrolou vašej izby a o výsledku vás budeme informovať.

 • Je vám na izbe zima.

Kontaktujte údržbu mlyny.udrzbauniba.sk. Na izbe vykonáme meranie, pokiaľ zistíme nedostatočné vykurovanie, zabezpečíme pre vás ďalší zdroj tepla. Rozhodne neriešte situáciu inštalovaním vlastných výhrevných telies!!!

Potulné zvieratá a holuby

Prikrmovanie potulných zvierat v areáli VM Ľ. Štúra - Mlyny UK, hlavne mačiek a holubov, prispieva k ich rozmnožovaniu, čo značne negatívne vplýva na úroveň čistoty a kultúry vášho okolia. Z týchto dôvodov vás žiadame, aby ste mačky a holuby v areáli neprikrmovali.

Upratanie izby

Pred zavolaním na tel. číslo pre kontrolu izby je potrebné izbu (v bunke aj balkón, chodbu a sociálne zariadenie) pripraviť nasledovne: „Upratanie izby“