Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+

Študent, ktorý žiadal na akademický rok 2023/2024 o ubytovanie, ubytovanie mu bolo pridelené a odchádza na Erasmus+ je povinný:

 • dodať na ubytovacie odd. dokument o prijatí na výmenný program buď osobne alebo e-mailom.
 • na potvrdení musí byť uvedené obdobie štúdia v zahraničí. Počas toho istého obdobia bude uzatvorená Zmluva o ubytovaní s náhradníkom (viď. nižšie, časť „Náhradník“),
 • spolu s dodaným potvrdením je potrebné nahlásiť aj náhradníka.
 • študent, ktorý odchádza na výmenný pobyt, musí mať už počas septembra uhradený 1 mesiac + 100 € kauciu.
 • odchádzajúci študent je povinný ešte pred svojim odchodom podpísať elektronickú zmluvu, inak mu neprislúcha nárok na ubytovanie v čase príchodu.
 • V prípade, ak sa náhradník vôbec nedostaví, ani počas septembra, tak budeme odchádzajúceho študenta kontaktovať, pričom študent si bude musieť ubytovanie doplatiť aj za obdobie, počas ktorého bude na výmennom pobyte alebo ubytovanie mu bude úplne zrušené.

Náhradník:

 • náhradníkom musí byť len študent dennej formy štúdia.
 • pokiaľ náhradník nie je nahlásený odchádzajúcim študentom osobne, tak sa musí nahlásiť e-mailom.
 • náhradník pri ubytovaní uhradí cenu za ubytovanie za mesiac september + 100 € kauciu.
 • náhradník je povinný platiť cenu za ubytovanie počas celého obdobia, v ktorom nahrádza odchádzajúceho študenta.
 • náhradníkovi vystavuje Zmluvu o ubytovaní ubytovacie odd. pri ubytovaní.
 • náhradník sa musí ubytovať v mesiaci september, inak bude september zúčtovaný študentovi, ktorý odchádza na výmenný pobyt.