Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Návštevy

Návštevy počas akademického roka 

študent do 26 rokov2,50 €/noc
neštudent, alebo študent nad 26 rokov4,20 €/noc (2,50 € + 1,70 € daň za ubytovanie)
 • „návšteva – študent“ svoj štatút preukáže buď platným Isic-om alebo aktuálnym potvrdením o návšteve školy
 • zahraničné návštevy podpisujú Hlásenie pre cudzineckú políciu, preto je nevyhnutná ich prítomnosť
 • návšteva je spoplatnená v čase od 0:00 hod. do 7:00 hod.
 • ubytovaný zodpovedá za svoju návštevu


PRENOCOVANIE NÁVŠTEVY - MOŽNOSTI PLATENIA 

 

Spôsoby prihlasovania návštev

1 - PROSTREDNÍCTVOM UBYTOVACIEHO ODD.:

 • Prihlasovanie návštevy prostredníctvom ubytovacieho odd. sa realizuje len pred plánovaným prenocovaním návštevy.
 • Ubytovaný vopred uhradí cenu za ubytovanie návštevy podľa počtu nocí, ktoré návšteva strávi v ubytovacom zariadení.
 • Návšteva vstupuje a vystupuje cez turnikety prostredníctvom svojej Isic karty alebo našej Salto karty (záloha za kartu je 5 €, ktorá sa po vrátení karty vracia).
 • Návšteva sa v takomto prípade už na ubytovacom odd. (ani na vrátniciach) po skončení prenocovania neodhlasuje, nakoľko vstupy sú umožnené len po dobu uhradenia návštevy.

2 - CEZ VRÁTNICE:

 • Prihlasovanie návštevy prostredníctvom vrátnic sa realizuje kedykoľvek bez ohľadu na to, či návšteva plánuje, alebo neplánuje prenocovať v ubytovacom zariadení.
 • Návštevu prihlasuje a ohlasuje ubytovaný.
 • Pri každom prihlásení a odhlásení návštevy obdrží ubytovaný informačný e-mail. V prípade, že ubytovaný takýto e-mail o odhlásení návštevy nedostane, NÁVŠTEVA NIE JE ODHLÁSENÁ, preto je potrebné návštevu okamžite z vrátnice odhlásiť. V opačnom prípade sa ubytovanému budú počítať ďalšie noci až do dňa odhlásenia návštevy.
 • Cenu za prenocovanie návštevy platí ubytovaný až po odhlásení návštevy, najneskôr do 48 hodín od prenocovania.

Návšteva súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely ubytovania v zmysle §18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

"Návšteva" počas leta neexistuje

Každý klient, ako aj váš hosť, bude považovaný za nového klienta.

V prípade, ak si klient platí všetky lôžka na izbe, ani v tomto prípade nevzniká nárok na bezplatnú návštevu/hosťa.

V prípade, ak si platíte len samostatné lôžko, tak odporúčame, aby si Váš hosť vytvoril rezerváciu, alebo ubytoval sa na ubytovacom oddelení v čase od 7:30 do 21:00 hod., pričom ubytovanie mu bude účtované podľa letného cenníka.

Ak váš hosť nebude vopred evidovaný a vezmete si od 1.7. do 31.8. návštevu prostredníctvom vrátnice v čase od 00:00 hod. do 7:00 hod., bude vám účtovaná cena 10 €/noc a to bez ohľadu na to, či si počas leta platíte celú izbu alebo samostatné lôžko.