Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

NÁVŠTEVY

Prijímanie návštev

  • Ubytovaní sú oprávnení prijímať návštevy za nasledovných podmienok. Návštevu je nutné prihlásiť/zaregistrovať prostredníctvom vrátnice v ľubovoľnom čase.
  • Ubytovaný môže zaregistrovať maximálne 3 návštevy na maximálne 5 dní.
  • Návštevu je nutné odhlásiť najneskôr do 23:59 hod.
  • Neubytovaná osoba, ktorá zotrvá v objektoch Mlyny UK v čase po 00:00 hod. do 7:00 hod. je povinná uhradiť poplatok za ubytovanie v zmysle platného cenníka poplatkov - 5,00€ 
  • Plus 1,70€ daň za osobu, ktorá nie je študentom Vysokej školy.
  • Po ukončení návštevy je návštevník povinný odhlásiť sa na vrátnici v sprievode ubytovaného.Ubytovaný je vo vlastnom záujme povinný počkať na odhlasovací email (mal by prísť obratom). Dodatočné reklamácie neodhlásených návštev nemusia byť uznané a študent bude povinný uhradiť sumu za neodhlásenú návštevu.
  • Návštevu je potrebné uhradiť prevodom na účet alebo osobne na ubytovacom oddelení najneskôr do 48 hodín.