Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Návštevy

Prijímanie návštev

Prijímanie návštev počas dňa

  • Ubytovaní sú oprávnení prijímať návštevy za nasledovných podmienok. Návštevu je nutné prihlásiť/zaregistrovať prostredníctvom vrátnice v ľubovoľnom čase.
  • Ubytovaný môže zaregistrovať maximálne 3 návštevy.
  • Návštevu je nutné odhlásiť najneskôr do 23:59 hod.
  • Neubytovaná osoba, ktorá zotrvá v objektoch Mlyny UK v čase po 00:00 hod. do 7:00 hod. je povinná uhradiť poplatok za ubytovanie v zmysle platného cenníka poplatkov - 5,00€ 
  • Plus 1,70€ daň za osobu, ktorá nie je študentom Vysokej školy.
  • Po ukončení návštevy je návštevník povinný odhlásiť sa na vrátnici v sprievode ubytovaného.