Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

NÁVŠTEVY

Prijímanie návštev

Ubytovaní sú oprávnení prijímať návštevy za nasledovných podmienok.

  • S návštevou musia súhlasiť všetci spolubývajúci.
  • Návštevu je nutné prihlásiť/zaregistrovať prostredníctvom vrátnice v ľubovoľnom čase. Návšteva sa preukazuje ISICom alebo občianskym preukazom (pasom, kartou poistenca...).
  • Ubytovaný môže zaregistrovať maximálne 3 návštevy na maximálne 5 dní.
  • Návštevu je nutné odhlásiť najneskôr do 23:59 hod.
  • Neubytovaná osoba, ktorá zotrvá v objektoch Mlyny UK v čase po 00:00 hod. do 7:00 hod. je povinná uhradiť poplatok za ubytovanie v zmysle platného cenníka poplatkov - 6,00€ (počas leta je poplatok za ubytovanie návštevy vo výške 11,50€)
  • Plus 3,00€ daň za osobu, ktorá nie je študentom vysokej školy.
  • Po ukončení návštevy je návštevník povinný odhlásiť sa na vrátnici v sprievode ubytovaného. Ubytovaný je vo vlastnom záujme povinný počkať na odhlasovací email (mal by prísť obratom). Dodatočné reklamácie neodhlásených návštev nemusia byť uznané a študent bude povinný uhradiť sumu za neodhlásenú návštevu.
  • Návštevu je možné ubytovať maximálne na 5 nocí po sebe. 
  • Návštevu je potrebné uhradiť prevodom na účet alebo osobne na ubytovacom oddelení najneskôr do 48 hodín.

Viac informácií nájdete v Internátnom poriadku.