Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Odubytovanie

Každý ubytovaný, ktorý sa chce úplne odubytovať, musí:

  • upratať izbu podľa pokynov (POKYNY),
  • vytlačiť odhlasovací lístok (ODHLASOVACÍ LÍSTOK) alebo si ho vyzdvihnúť na vrátnici alebo na ubytovacom oddelení,
  • zavolať kontrolu izby (kontakt sa nachádza na odhlasovacom lístku),
  • s potvrdeným odhlasovacím lístkom navštíviť ubytovacie oddelenie, kde predloží ISIC, OP, prípadne ďalšie vypožičané veci (kľúč od skladu bicyklov, Salto kartu).

*ak si ubytovaný neuprace svoju izbu podľa pokynov, bude mu účtovaná pokuta v zmysle platného cenníka poplatkov.

Upozornenie: aktuálne si náhrady pri odubytovaní nehľadáte sami, prideľuje ich ubytovacie oddelenie študentom z dodatočných poradovníkov až kým sa poradovníky nevyčerpajú.