Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Akékoľvek informácie súvisiace s ubytovaním sa poskytujú výlučne na ubytovacom oddelení VM Ľ. Štúra — Mlyny UK a na oficiálnej stránke www.mlyny.uniba.sk.

VM Ľ. Štúra — Mlyny UK nezodpovedá za informácie poskytované inými osobami alebo zverejňované na iných, než oficiálnych stránkach ubytovacieho zariadenia VM Ľ. Štúra — Mlyny UK.

 

Chcete vedieť ako míňate vaše peniaze na Mlynoch?

Od 01.02.2015 funguje projekt tzv. E-peňaženky aj pre študentov mimo UK, ktorý vám umožní sledovať, ako míňate peniaze v stravovacích prevádzkach vo VM Ľ. Štúra — Mlyny UK a zároveň umožní využívať aj ďalšie služby, ako je E-ubytovacia zmluva, ktorá zásadným spôsobom spružní proces ubytovania a odbavenia na UO (Ubytovacie Oddelenie).

Táto služba jednoducho sprehľadní všetky pohyby na vašom konte od druhu jedál, ktoré ste si zaplatili, až po výšku konta, alebo objemu vložených peňazí v priebehu mesiaca, či roka.

Aktivovanie tejto služby vyžaduje vašu osobnú návštevu UO, kde budú realizované všetky registračné procesy, pričom bude nutné predložiť váš občiansky preukaz.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasností nás kontaktujte na: mlyny.ubytovanie@uniba.sk