Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

UBYTOVANIE

Akékoľvek informácie súvisiace s ubytovaním sa poskytujú výlučne na ubytovacom oddelení Mlyny UK a na oficiálnej stránke www.mlyny.uniba.sk, príp. na stránke www.uniba.sk/ubytovanie.

Mlyny UK nezodpovedá za informácie poskytované inými osobami alebo zverejňované na iných ako oficiálnych stránkach ubytovacieho zariadenia Mlyny UK či oficiálnej stránke Univerzity Komenského v Bratislave.