Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Časté otázky

Krajšie a lepšie Mlyny?

Ako ste si určite všimli v našom areáli, ale aj v jednotlivých objektoch prebiehajú mnohé zmeny. Účelom týchto zmien je vytvorenie lepších podmienok k spokojnosti všetkých ubytovaných a návštevníkov. 

Vy sami môžete prostredníctvom svojich nápadov taktiež prispieť k zlepšeniu a skrášleniu okolia vášho prechodného bydliska. Prostredníctvom rôznych nadácií, alebo eurofondov, prebiehajú výzvy na predkladanie širokej škály projektov, zameraných na ochranu, alebo skrášľovanie životného prostredia. Prostredníctvom týchto projektov je možné realizovať výsadbu zelene, okrasných drevín a kerov, či realizovať malé záhradky na výsadbu kvetín, zakúpiť stojany na bicykle, alebo lavičky, okrasné kvetináče, alebo zrealizovať mini park. 

Naša organizácia je otvorená rôznym nápadom, ktoré sme ochotný v prípade ich schválenia aj spolufinancovať, čo je často krát aj jedna s požiadaviek na akceptáciu projektu.

Všetko naše úsilie je nasmerované k tomu, aby sa zlepšili podmienky bývania a celej štruktúry služieb pre potreby študentov, ktorí sú cieľovou skupinou našej činnosti a preto neváhajte obrátiť sa na nás prostredníctvom tejto mailovej adresy: dobrenapady(at)mlyny.unib