Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Časté otázky

Krajšie a lepšie Mlyny?

Ako ste si určite všimli v našom areáli, ale aj v jednotlivých objektoch prebiehajú mnohé zmeny. Účelom týchto zmien je vytvorenie lepších podmienok k spokojnosti všetkých ubytovaných a návštevníkov. 

Vy sami môžete prostredníctvom svojich nápadov taktiež prispieť k zlepšeniu a skrášleniu okolia vášho prechodného bydliska. Prostredníctvom rôznych nadácií alebo eurofondov prebiehajú výzvy na predkladanie širokej škály projektov zameraných na ochranu alebo skrášľovanie životného prostredia. Vďaka týmto projektom je možné realizovať výsadbu zelene, okrasných drevín a kerov, či realizovať malé záhradky na výsadbu kvetín. Takisto je možné zakúpiť stojany na bicykle, lavičky, okrasné kvetináče alebo zrealizovať mini park. 

Naša organizácia je otvorená rôznym nápadom, ktoré sme ochotní v prípade ich schválenia aj spolufinancovať, čo je často aj jedna z požiadaviek na akceptáciu projektu.

Usilujeme sa o to, aby sa zlepšili podmienky bývania a všetkých služieb poskytovaných študentom. Tí sú našou cieľovou skupinou, preto sa neváhajte na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy: dobrenapadymlyny.uniba.sk