Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA ODPADU

Nepotrebný elektro odpad (biela a čierna technika), sústreďujte v priestore pri smetných košoch, kde ich následne vyzdvihneme a uložíme za účelom ekologickej likvidácie špecializovanou firmou. V žiadnom prípade elektro odpad nevhadzujte do smetných nádob.

Separovanie kovov a elektrospotrebičov:

Využívajte prosím tmavozelené nádoby na separovanie kovového odpadu.

Do týchto nádob vkladajte tieto druhy kovového odpadu: plechovky od nápojov, kovové obaly od potravín (konzervy), uzávery fliaš a nápojov, hliníkové fólie z obalov potravín.

Ďalej je možné do týchto nádob vhadzovať rôzne plechy a kovy, ktoré sú bežne klasifikované, ako "do šrotu". Nádoby sú rozmiestnené po areáli na obvyklých zberných miestach.

Mnohí z Vás chápu dôležitosť separovania odpadu a chcú sa podieľať na procese tzv. recyklácie rôznych surovín a prispieť  tak k jeho opätovnému použitiu vo výrobe. Pritom však zabúdame, že nie všetko s čím sa bežne stretávame je možné separovať, resp. vhodiť do nádob, ktoré sú na tento účel vyčlenené.

VM Mlyny spolupracuje so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na ekologickej likvidácii nepotrebných elektrospotrebičov, ktoré nepatria do bežného odpadu. Všetky vaše staré nepotrebné elektrospotrebiče môžete doručiť priamo do skladu vyradených elektrospotrebičov na VB B, 1.PP (suterén - vedľa skladu prádla), alebo v prípade ďalších otázok o prevoze väčších spotrebičov kontaktujte mailom mlyny.udrzbauniba.sk.

Ďakujeme.

ekologická likvidácia bateriek

Využite prosím možnosť ekologickej likvidácie vašich nepoužiteľných bateriek (tužkové jednorázové, tužkové dobíjateľné, gombíkové, baterky z mobilných telefónov, notebooku, či iné olovené), prostredníctvom zberných nádob, ktoré sa nachádzajú na vrátnici vo VB a MI. 

Všetky tieto baterky spôsobujú značnú environmentálnu záťaž z dôvodov obsahu kovov, ako Nikel (Ni), Kadmium (Cd), Olovo (Pb), či Lítium (Li) v prípade, ak skončia na skládkach spolu s bežným odpadom z domácností.