Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

MAĽOVANIE IZIEB

V prípade, že máte záujem o vymaľovanie vlastnej izby, je nutné kontaktovať oddelenie údržby na mlyny.udrzbauniba.sk.

Vzhľadom na kvalitatívne zlé prevedenie maliarskych prác ubytovanými a plytvaním farby, vedenie VM Ľ. Štúra - Mlyny UK definitívne zrušilo možnosť svojvoľného vymaľovania izby ubytovanými. Po novom budú steny izieb opravené a vymaľované zamestnancami oddelenia údržby VM Ľ. Štúra - Mlyny UK len v bielej farbe. Maľovanie izby v inej farbe nie je možné.

Upozornenie: Poškodenie stien rôznymi obrazmi, plagátmi, pripináčikmi alebo lepiacimi páskami bude pri kontrole izby evidované ako poškodenie majetku a spoplatnené podľa príslušného cenníka škôd.