Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Maľovanie izieb

V prípade, že máte záujem o vymaľovanie vlastnej izby, podľa vami zvoleného odtieňa svetlej farby (hlavne teplé farby) je nutné kontaktovať dispečing údržby na mlyny.udrzba@uniba.sk Vzhľadom na kvalitatívne zlé prevedenie maliarskych prác ubytovanými a plytvaním farby, vedenie VM Mlyny definitívne zrušilo možnosť svojvoľného vymaľovania izby. Po novom, budú steny izieb opravené a vymaľované internými zamestnancami údržby len vo farbe bielej. Záujemcovia o vymaľovanie izby v inom odtieni, musia zabezpečiť zakúpenie tónovacej farby na vlastné náklady, ktorá bude následne použitá na maliarske práce.

Ďakujeme za pochopenie. 

Upozornenie: Poškodenie opravených stien rôznymi obrazmi, plagátmi, pripínačkami, alebo lepiacimi páskami bude počas procesu odubytovania evidované, ako poškodenie stien a spoplatnené podľa príslušného škodového cenníka.